Tag-Archive for » raport «

Guvernul a luat act de Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, document anual elaborat și prezentat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul pentru 2016 cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizați de MFP pentru un număr total de 1.668 întreprinderi publice, grupate după cum urmează: Mai mult …

Comisia Europeană a publicat cel mai recent raport al său referitor la etapele parcurse de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma judiciară și combaterea corupției, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit în 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar.

Raportul publicat se referă la perioada care a trecut din ianuarie 2017 și analizează în mod concret progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de Comisia Europeană în raportul său din ianuarie acest an din cadrul MCV.

Comisia Europeană a publicat raportul anual privind evoluțiile pieței muncii și ale salariilor din Europa, care arată că ocuparea forței de muncă din UE depășește nivelurile dinaintea crizei, cu peste 235 de milioane de persoane încadrate în muncă, iar șomajul, care în prezent este de 7,6%, se apropie și el de nivelurile anterioare recesiunii, informează un comunicat de presă.

În plus, raportul arată că a devenit mai ușor pentru șomeri să își găsească un loc de muncă. Pe de altă parte, regimurile de muncă mai flexibile au generat avantaje atât pentru întreprinderi, cât și pentru persoane, dar în unele cazuri au dus la un decalaj între lucrătorii care dețin diferite tipuri de contracte, astfel încât lucrătorii cu un contract temporar și cei care desfășoară o activitate independentă sunt mai puțin protejați.

Comisia Europeană (CE) a publicat al șaptelea raport privind coeziunea, luând pulsul regiunilor din UE, trăgând concluzii legate de cheltuielile aferente politicii de coeziune în timpul anilor de criză și stabilind cadrul pentru politica de coeziune de după 2020, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

Analizând situația actuală a coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE, raportul privind coeziunea examinează UE în profunzime subliniind că economia Europei este pe cale de redresare, însă continuă să existe disparități între statele membre și în interiorul acestora. Mai mult …

tigaretePropunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun a primit raport de respingere din partea Comisiei de sănătate a Senatului. Membrii Comisiei nu sunt de acord cu redefinirea spaţiului închis şi înfiinţarea cluburilor de fumători.

Unul dintre inițiatori, Cristiana Anghel a declarat că își dorește ca în instituțiile publice să existe spații mici închise pentru cei ce doresc să fumeze, precizând că va solicita retrimiterea proiectului la Comisie.

“Vrem într-adevăr să interzicem fumatul, atunci să-l interzicem de tot. Dar să văd și eu bugetul de stat că se poate lipsi de 3 miliarde euro care vin de la fumători”, a mai spus Cristiana Anghel.

masiniPotrivit unui raport prezentat consiliului ASF, sectorul de asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) propune realizarea de demersuri pe lângă Ministerul de Interne (MAI) pentru a facilita accesul firmelor de asigurări la informații din baza de date a poliției rutiere cu privire la comportamentul în trafic al conducătorilor auto, astfel încât tarifele să fie mai bine segmentate, iar șoferii corecți să achite mai puțin.

Astfel, dacă baza de date a MAI se va interconecta cu cea a ASF, CEDAM, atunci va putea fi aplicată o lege mult mai aspră care să amendeze șoferii care circulă fără RCA, chiar dacă nu sunt prinşi de poliţie.

Autorii proiectului propun “efectuarea demersurilor pe lângă Ministerul de Interne, împreună cu alți factori de decizie, pentru a facilita accesul asigurătorilor la informații/concluzii (din baza de date a poliției rutiere) privind comportamentul în trafic al conducătorilor auto, respectiv utilizarea acestor informații pentru o mai bună segmentare și tarifare; (șoferii corecți putând beneficia de tarife reduse)”.

De asemenea, raportul consideră că, pentru limitarea scumpirii polițelor RCA, este necesară limitarea comisioanelor brokerilor, prin care se vând în prezent cele mai multe polițe de asigurare, la cel mult 10%.

IOH

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) cere Curţii de Conturi şi Consiliului Fiscal să analizeze, în regim de urgenţă, iniţiativele politice de după 1 septembrie şi să comunice public impactul lor bugetar.

De asemenea, AOAR cere public examinarea tuturor măsurilor cu caracter economic şi social pe care partidele politice le vor include în programele lor de campanie electorală.

AOAR mai solicită şi formularea de rapoarte publice de evaluare a programelor economice ale partidelor politice şi prezentarea lor oficial, până la data de 15 octombrie 2016.

Reprezentanţii AOAR consideră că informarea corectă şi neutră a societăţii şi în primul rând a mediului de afaceri cu privire la viitoarele politici economice, este necesară pentru a permite companiilor să adopte strategii de dezvoltare adecvate.

policeOri laie, ori bălaie”, se spune uneori, într-un limbaj neaoș, țărănesc. În limbaj formal, academic, zicala aceasta poate fi interpretată în sensul că, de regulă, ambiguitatea nu este dezirabilă; că trebuie evitată. Pe tărâm legislativ, ambiguitatea este, întotdeauna, un oaspete nedorit. La fel și neconstituționalitatea!

O prevedere legală poate fi constituțională sau ba. Nu este tolerabilă neclaritatea. Cum toate legile trebuie „să asculte” de Constituție, CCR lucrează la foc continuu, admițând și respingând excepții de neconstituționalitate. Mai mult …

descărcare

În data de 14 iunie, Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis, cu 10 voturi “pentru” și două abțineri, să mențină neschimbat raportul de adoptare cu privire la proiectul legii avocaturii.

Deputatul UDMR Mate Andras şi deputatul neafiliat Daniel Fenechiu au considerat că raportul trebuie să rămână nemodificat și să fie transmis plenului spre aprobare.

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România Gheorghe Florea a precizat că dispozițiile legale din acest proiect de lege nu favorizează avocatul.

“Legea noastră, chiar din 1995, prevede că avocatul nu își desfășoară activitatea exclusiv în proceduri judiciare, ci activitatea sa se desfășoară și în ceea ce privește asigurarea securității juridice a cetățeanului prin consultanță juridică, sfaturi date cu caracter preventiv ori din activități extrajudiciare de rezolvare într-o fază extrajudiciară a eventualelor conflicte dintre cetățeni, entități, instituții și persoane”, spune Florea.

Ministerul Justiţiei susţine că proiectul ar trebui modificat.

electronic internetRezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2013 cu privire la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice (2013/2080 (INI)) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 208/170 din 10 iunie 2016 .

Astfel, actul normativ a fost adoptată întrucât, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, Comisia Europeană este obligată să revizuiască periodic cadrul pentru a se asigura că acesta ține pasul cu evoluțiile tehnologice și ale pieței.