Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Un proiect vizează modificarea Normelor metodologice privind publicitatea pentru dispozitive medicale

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind publicitatea pentru dispozitive medicale.

Categories
Ştiri Transporturi

Ordonanţa privind regimul drumurilor a fost modificată

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prevede că se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivelul Ministerului Justiţiei se înfiinţează Compartimentul publicitate mobiliară!

Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară se înfiinţează Compartimentul publicitate mobiliară.

Hotărârea nr. 585/2021 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Consiliul Concurenței a declanşat o investigaţie sectorială pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă

Consiliul Concurenței a anunțat că a declanşat o investigaţie sectorială pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă sau a altor garanţii reale mobiliare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM (fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare). Aceste servicii se adresează tuturor creditorilor sau persoanelor de pe teritoriul României, ce solicită efectuarea unei astfel de operaţiuni, potrivit unui comunicat.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată, caz practic

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că lipsa acordului părţilor expres şi prealabil (dat în formă scrisă prin cererea de recurs, întâmpinare sau răspunsul la întâmpinare) la judecarea recursului conform procedurii reglementate de art. 493 alin. 6 C. proc. civ. (judecarea în procedura de filtru) constituie motiv de admitere a contestaţiei în anulare, întrucât se încalcă atât principiile contradictorialităţii şi a disponibilităţii părţilor în procesul civil, dar şi principiul consacrat constituţional al publicităţii şedinţelor de judecată. În speţă, cererea de judecare în lipsă a cauzei nu poate substitui acordul prevăzut de Codul de procedură civilă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea cadastrului a fost modificată!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 638 din data de 23 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Au fost introduse noi reglementări în ceea ce privește competențele administratorii bunurilor din domeniul public, instituțiile de stat, astfel: Pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole din domeniul public și/sau privat al statului, situate în extravilan, a suprafețelor terestre și acvatice, inclusiv a terenurilor aflate permanent sub apă și a plajelor din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, responsabilitate ce revine, conform legii, administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituții publice centrale ce dețin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislației speciale, aceștia pot contracta lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale care includ astfel de imobile.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Surse de alimentare pentru Fondul Cinematografic

downloadOrdonanța de urgență elaborată de Guvern, prevede introducerea mai multor surse de alimentare pentru Fondul Cinematografic. Astfel, furnizorii de servicii de internet, servicii de telefonie mobilă, vor fi obligaţi să verse 1% din încasările lunare la Fondul Cinematografic, prin care sunt subvenționate filmele românești.

Organizatorii de jocuri de noroc, vor contribui, din nou, cu o cotă de 4% din profitul anual. Reamintim că în 2009, contribuția organizatorilor de jocuri de noroc a fost anulată printr-o ordonanță de urgență care a modificat sistemul jocurilor de noroc.

De asemenea Fondul Cinematografic va fi alimentat prin: contribuții de 1% din prețul de vânzare și/sau închiriere a filmelor pe platforme de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, PayPerView, plătibilă de operatorul economic care efectuează vânzarea și/sau închirierea; contribuția din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice și private care va fi majorată la 4%; încasările provenite din comunicarea publică a filmelor în cinematografe sau în alte spații cu public care va fi majorată de 5%.

 

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

AEP a elaborat două proiecte de hotărâri referitoare la secțiile de votare

votareAutoritatea Electorală Permanentă (AEP) a supus în dezbatere publică 2 proiecte de hotărâri cu privire la aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, dar și aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare din țară și a sediilor acestora.

Astfel, actul normativ pentru aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare sunt reglementate stabilirea cazurilor în care se pot realiza actualizarea și modificarea delimitării secțiilor de votare; situația în care se poate schimba sediul secției de votare sau transmiterea de către primar a proiectului de dispoziție referitor la modificarea delimitării secțiilor de votare și a sediilor acestora, în vederea obținerii avizului conform.

De asemenea, proiectul de hotărâre privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare din țară stabileşte modalitățile prin care sunt făcute publice delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din țară: prin afișare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, și pe site-ul instituției prefectului; prin publicații afișate la sediul primăriei, sediile altor instituții publice locale și în alte locuri publice frecventate de cetățeni; prin publicații afișate la sediile secțiilor de votare; prin mass-media scrisă și audiovizuală, dar și prin orice alt mijloc de publicitate.

Categories
Medicamente Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Membrii comisiei au respins proiectul de lege care interzice publicitatea medicamentelor

farmaciePotrivit declaraţiilor preşedintelui Comisiei pentru Sănătate, Corneliu Buicu, membrii comisiei au respins legea prin care publicitatea explicită la televizor şi la radio pentru medicamente este interzisă, fiind permisă în alte medii la medicamente eliberate fără prescripţie.

Cererea de reexaminare a preşedintelui a fost acceptată, iar proiectul de lege a fost respins. Noi am fost consecvenţi, în sensul în care şi prima dată când am avut proiectul la Comisia pentru Sănătate şi Familie am respins proiectul legislativ. Raportul de respingere va fi înaintat către plen“, a precizat Corneliu Buicu.

Pe 9 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat reexaminarea legii prin care publicitatea explicită la televizor şi la radio pentru medicamente va fi interzisă, fiind permisă în alte medii la medicamente eliberate fără prescripţie medicală, afirmând că legea contravine directivelor europene.

De asemenea, Klaus Iohannis a criticat şi caracterul discriminatoriu al legii, întrucât permite publicitatea la medicamente prin alte modalităţi decât în cadrul programelor de televiziune şi radiodifuziune.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Klaus Iohannis solicită reexaminarea legii privind publicitatea la radio şi TV pentru medicamente

farmacie-in-palatul-parlamentului-reduceri-de-10-20-la-produse-iar-orice-medicament-va-fi-adus-in-2-4_size9

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că legea prin care publicitatea explicită la televizor şi la radio pentru medicamente este interzisă, fiind permisă în alte medii la medicamente eliberate fără prescripţie medicală, contravine directivelor europene şi a solicitat reexaminarea ei.

Astfel, președintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Legea pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002 vizează atât interzicerea publicității pentru produsele medicamentoase în cadrul programelor de televiziune și radiodifuziune, cât și a publicității pentru farmacii difuzată în cadrul programelor de televiziune și radiodifuziune, prin poziționarea unor farmacii ca fiind standarde sau etalon pentru celelalte.

Preşedintele arată că există directive europene cu privire la publicitatea la medicamente, care au fost transpuse şi în legislaţia naţională, astfel încât “în această materie statele membre nu pot adopta norme mai restrictive şi nici norme cu un conţinut diferit”.

Cu ocazia transpunerii, legiuitorul român a preluat soluția legiuitorului european interzicând total publicitatea la medicamentele care se eliberează cu prescripție medicală sau care conțin substanțe definite ca stupefiante sau psihotrope de către convențiile internaționale, indiferent de mijloacele prin care se realizează publicitatea. Prin urmare, în afara acestei soluții legislative, legiuitorul român nu poate veni cu o alta, orice altă opțiune fiind în afara cadrului stabilit de Directiva 2001/83/CE, motiv pentru care considerăm că se impune reanalizarea prevederilor legii transmisă la promulgare“, spune Klaus Iohannis.