Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate privind unele dispoziţii din Legea publicităţii mobiliare

Prevederile legale criticate din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară au următorul cuprins:

“(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru.”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Termenul de îndreptare eroare materială – cadastru sistematic va fi de şapte zile

Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Regulamentul de avizare, recepție, înscriere în evidențele cadastrale – supus unor noi modificări. Care-s noutățile?

În ceea ce privește proprietatea, indiferent de regimul acesteia, bine-ar fi ca totul să fie întotdeauna limpede ca lumina zilei. Pentru că atunci când, în materie de proprietate, este negură și ceață se poate ajunge lejer… în instanță. Să ne gândim la numărul imens de conflicte juridice (și nu numai) ce survin între stăpânii unor proprietăți învecinate sau între moștenitorii unei suprafețe de pământ. Ideal, situația juridică a unui bun imobil ar trebui să fie simplu de stabilit, oricând s-ar cere! În practică – o știm cu toții, acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Legea cadastrului a suferit modificări!

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării.

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Noutăți legislative! A fost modificat Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru

ANCPISituația juridică a unui imobil trebuie să poată fi cunoscută oricând este nevoie, cu minime eforturi! Prin urmare, oricând trebuie să se poată stabili cu precizie, cu privire la un imobil oarecare, cine este proprietarul său, dacă există ipoteci, sarcini imobiliare sau indisponibilizări. Obiectul publicității imobiliare bazată pe sistemul de evidență al cadastrului general este înscrierea în cartea funciară a acelor acte sau fapte juridice care au legătură cu bunurile imobile.

Sistemul de publicitate imobiliară trebuie să fie supus unui neîncetat proces de perfecționare și adaptare, date fiind frecventele modificări de natură socială și economică care survin în actuala epocă. Acest proces de adaptare, care se desfășoară prin emiterea unor noi acte normative și/sau modificarea celor vechi, are loc în scopul asigurării unor relații juridice ale căror consecințe trebuie să fie caracterizate de un nivel sporit de predictibilitate.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare

background3-640x300

Cadrul normativ în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, a cunoscut de la momentul adoptării Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, până în prezent, numeroase modificări şi completări, astfel că, este necesară restructurarea și simplificarea întregii legi.

În acest sens, Ministerul Dezvoltătii Regionale și Administrației Publice lansează în dezbatere publică proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Modificări privind termenele de soluționare a cererilor de către ANCPI şi unităţile sale subordonate

ContractOrdinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 117/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordinate a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 92 din data de 8 februarie 2016.

Astfel, potrivit actului normativ, se aprobă termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa la ordin.

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

Termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă, situaţie în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgenţă se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea iniţială şi se ataşează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici, se mai arată în actul normativ.

Categories
Articole Notari

Ai probleme la oficiul de cadastru? Poți plăti aceste servicii la notar!

taxe notar

Una dintre legile lui Murphy spune așa: „cu cât faci o treabă mai bună, cu atât mai mult trebuie să te aștepți să-ți fie încredințată mai multă muncă.”

Probabil că tot așa s-a gândit și legiuitorul în momentul în care a decis ca notarilor să le fie suplimentată lista cu atribuții. În dorința de a simplifica procedura de plată a taxelor pentru operațiunile de carte funciară, legiuitorul a elaborat metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară. Actul normativ elaborat este Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 645 din 21 octombrie 2013. Aceste noutăți legislative  au intrat în vigoare chiar de la data publicării. Încadrat în categoria noutăților legislative acest  Protocol s-a încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și are ca scop trasarea unor direcții clare pentru aplicarea legii cadastrului și  publicității imobiliare 7/1996 referitor la  încasarea și virarea tarifelor de publicitate imobiliară.

Care sunt noile atribuții ale notarului conform acestui Protocol?