Tag-Archive for » publicare «

Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, legi, hotărâri, moțiuni, decrete, ordonanțele de urgență, acte normative și alte acte menționate de legea de organizare și funcționare a Monitorului Oficial.

Scurt istoric

Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților. Mai mult …

rca-tarifeProiectul de normă menit să pună în aplicare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2016, privind asigurările RCA a fost publicat pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Obiectivul principal al proiectului constă în clarificarea modului în care va fi pusă în practică ordonanţa, şi conţine intenţia de a permite tarife diferenţiate pentru poliţele RCA în funcţie de canalul de distribuţie utilizat.

De asemenea asiguratorii RCA şi intermediarii vor avea interdicţia de a acorda orice avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unui contract RCA, cu excepţia asigurărilor facultative care acoperă riscuri asociate riscurilor acoperite prin contractul RCA.

Se prevede majorarea limitelor de despăgubire pe RCA începând cu anul 2017, transmiterea către baza de date CEDAM a datelor şoferului răspunzător de producerea accidentului rutier.

56c737f77a4c692852338f3da

În Monitorul Oficial nr. 342 din data de 5 mai 2016 a fost publicată Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, care va intra în vigoare la 3 august 2016.

Potrivit legii, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, vârsta standard de pensionare va fi de 65 de ani. În prezent, regula se aplică doar bărbaţilor din avocatură, femeile pensionându-se la 60 de ani.

În ceea ce priveşte stagiul minim de cotizare pentru femei şi bărbaţi, acesta va rămâne la nivelul actual de 15 ani.

În schimb, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, în condiţiile în care în prezent stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Mai mult …

lc
În Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016 a fost publicată Legea nr. 15 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Legea antifumat va intra în vigoare peste 45 de zile.

Săptămâna trecută, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat legea referitoare la interzicerea fumatului în toate spaţiile publice închise cu 164 voturi „pentru” şi 20 „împotrivă”. Asfel fumatul este interzis total în cluburi, baruri, restaurante, în taxiuri, instituţii de învăţământ, spitale, precum şi la locurile de joacă pentru copii. Această prevedere legislativă se conţine în proiectul de  lege adoptat la 15 decembrie 2015.

Potrivit proiectului de lege, singurul loc unde se vor amenaja spaţii speciale pentru fumători este zona de tranzit din aeroport, și singurele spații publice închise unde se permite fumatul sunt penitenciarele de maximă siguranţă.

iohannis-semnare-acordÎn Monitorul Oficial nr. 445/2015 a fost publicat Decretul nr. 565/2015 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar. Președintele Klaus Iohannis îl desemnează pe Gabriel Oprea ca prim-ministru interimar al Guvernului României, „pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor de prim-ministru de către Victor Ponta”.

Astfel, „în temeiul prevederilor art. 94 lit c), ale art.100 alin (1), ale art.107 alin (3) din Constituția României, republicată, precum și ale art.9 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare” și „având în vedere scrisoarea prim-ministrului, domnul Victor-Viorel Ponta”, Gabriel Oprea este desemnat ca prim-ministru interimar al Guvernului României.

musicPuţin după momentul în care o creaţie originală şi o interpretare artistică unică, de excepţie, au putut fi convertite uşor în bani grei, s-a zămislit un nou tip de hoţ. Unii dintre aceşti hoţi sunt destul de iscusiţi! Sunt cei care, fără a avea vreun drept, realizează înregistrări ale prestaţiilor scenice ale unor artişti celebri, efectuează copii după înregistrările existente, le radiodifuzează sau pun înregistrările la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesate individual, oricând şi de oriunde.

De n-ar exista legea drepturilor de autor, recent modificată, „piraţii” ori amicii lor, plagiatorii, ar avea mult spor, fără a-i munci vreun strop, măcar, mustrările de conştiinţă. Vorba aceea: „hoţii nu cugetă la păcate!” Mai mult …

lc-oleseaNormelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2015 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din data de 26 ianuarie 2015.

Dosarul Electronic de Sănătate (DES) conține o serie de informații medicale despre pacient, adunate la nivel naţional de la toţi furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, cu care pacientul a intrat în contact. 

Dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor.

Datele şi informaţiile din DES sunt structurate în:
– modulul Sumar de urgenţă – accesibil tuturor medicilor numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar acordul pacientului;
– modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale şi modulul Date personale – accesibile medicilor numai cu acordul pacienţilor.

Accesul medicilor la modulul Sumar de urgenţă se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Accesul medicilor la datele şi informațiile din celelalte module se realizează în baza certificatului calificat, numai cu acordul pacientului.

descărcareLista cu medicamentele ce vor fi scoase de la compensare a fost publicată de Ministerul Sănătăţii, o măsură ce vine după ce alte produse noi au fost compensate începând cu 2014.

Astfel potrivit notei de fundamentare a Hotărârii de Guvern s-au introdus un număr de 40 de medicamente noi pentru care nu există alternativă terapeutică şi pentru boli cu impact major asupra sănătăţii, fiind primele modificări substanţiale după anul 2008.

Delistarea unor medicamente care nu se mai regăsesc în ghidurile naţionale şi internaţionale de practică terapeutică, reprezintă una dintre soluţiile prin care pacienţilor li se poate asigura un tratament cu medicamente de ultimă generaţie, ce reprezintă standard terapeutic în ţările europene cu un sistem medical consolidate.

asigCândva, un om hâtru a spus că “asigurările acoperă aproape totul, mai puţin ceea ce se întâmplă”. Unii dintre noi sunt tentaţi să dea dreptate deplină acestei zicale. Dar nu trebuie generalizat, fiindcă adeseori o asigurare reprezintă… un colac de salvare. Iar dacă asigurătorul ne crează neaşteptate probleme tocmai atunci când am intrat în bucluc, când riscul asigurat s-a produs şi vrem să ne fie acoperită paguba, trebuie să ştim ce drepturi avem, ce obligaţii are asigurătorul, ce rol are Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), din perspectiva asigurării unor raporturi echilibrate între asigurători şi asiguraţi. Mai mult …

-b--font-color--Red---Calendar-legislativ-14-27-aprilie----font---b-Cele-mai-importante-modificari-pentru-mediul-de-afaceri

În Monitorul Oficial nr. 579 din 4 august 2014 a fost publicată Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare.

Procedura are ca scop principal clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în functie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.

Criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt urmatoarele:

  • gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România;
  • numarul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
  • rezultatele inspecţiilor anterioare;
  • existenţa unui sistem de control al calităţii;
  • existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
  • numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public ş.a.;

Potrivit articolului 2 din Procedură, clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii.