Categories
Învăţământ şi educaţie Programe de sănătate Ştiri

Forma diplomelor şi certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională ale psihologilor

Conţinutul şi forma diplomelor şi certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică au fost aprobate de Hotărârea nr. 72/2021.

Dovada absolvirii programelor de formare profesională de lungă durată în specialităţile psihoterapie, consiliere psihologică şi psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se face doar prin diploma sau certificatul de absolvire, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

În cadrul Institutului Naţional al Magistraturii va funcţiona Compartimentul de psihologie a personalului

Hotărârea nr. 180/2021 prevede completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007.

Categories
Social Ştiri

Au fost aprobate Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică

Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică sintetizează principalele criterii, obligaţii profesionale şi reguli care trebuie respectate de psihologul aflat în rolul de expert care efectuează evaluări şi expertize judiciare şi extrajudiciare.

Categories
Sănătate Ştiri

Cum va fi determinat numărul membrilor psihologi al Comitetului filialei teritoriale?

Hotărârea nr. 25/2021 prevede modul de determinare a numărului membrilor Comitetului filialei teritoriale privind exercitarea profesiei de psiholog.

Categories
Sănătate Ştiri

Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România poate fi organizată la distanţă

Hotărârea nr. 3/2021 prevede aprobarea Procedurii de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Evaluarea psihologică în MAI. Modificări

Normele referitoare la activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne au suferit recent modificări.

Activitatea profesională a psihologilor din MAI se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare privind statutul profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi potrivit prevederilor Ordinului nr. 23/2015.

Categories
Articole Social

A fost adoptat Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

Practica profesiei de psiholog cu drept de liberă practică presupune o pregătire de specialitate riguroasă şi continuă, o bună înţelegere a societăţii şi a rolului social cu care psihologul este învestit, aderarea la principiile şi valorile fundamentale ale profesiei, capacitatea de a acţiona eficient şi responsabil în beneficiul persoanelor şi al societăţii în ansamblu. În acest sens, Colegiul Psihologilor din România își asumă responsabilitatea legală și morală de a asigura un cadru organizatoric și normativ coerent pentru practica psihologiei la un înalt nivel de profesionalism.

Categories
Ştiri

A fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 117 din data de 14 februarie 2019, a fost publicat Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, din 24.11.2018.

Regulamentul de organizare și funcționare internă (ROFI) al Colegiului Psihologilor din România stabilește și procedurile de organizare și funcționare ale Colegiului: foruri de conducere, comisii de specialitate și filiale teritoriale.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost adoptată propunerea privind interzicerea violenţei psihologice în şcoli

Camera Deputaților a adoptat, cu 287 de voturi pentru, fără voturi împotrivă și fără abțineri, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Propunerea are în vedere interzicerea violenței psihologice în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

Categories
Administraţie publică locală Articole Protecţie socială Social

Comisia pentru protecția copilului. Cum e organizată și cum funcționează, după ultimele prevederi?

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.