Tag-Archive for » psiholog «

Practica profesiei de psiholog cu drept de liberă practică presupune o pregătire de specialitate riguroasă şi continuă, o bună înţelegere a societăţii şi a rolului social cu care psihologul este învestit, aderarea la principiile şi valorile fundamentale ale profesiei, capacitatea de a acţiona eficient şi responsabil în beneficiul persoanelor şi al societăţii în ansamblu. În acest sens, Colegiul Psihologilor din România își asumă responsabilitatea legală și morală de a asigura un cadru organizatoric și normativ coerent pentru practica psihologiei la un înalt nivel de profesionalism. Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 117 din data de 14 februarie 2019, a fost publicat Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, din 24.11.2018.

Regulamentul de organizare și funcționare internă (ROFI) al Colegiului Psihologilor din România stabilește și procedurile de organizare și funcționare ale Colegiului: foruri de conducere, comisii de specialitate și filiale teritoriale. Mai mult …

Camera Deputaților a adoptat, cu 287 de voturi pentru, fără voturi împotrivă și fără abțineri, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Propunerea are în vedere interzicerea violenței psihologice în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Mai mult …

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Mai mult …

focuri-de-arma-politie-794x582

În data de 15 ianuarie, a intrat în vigoare noua lege a armelor, care face mai dificilă obţinerea dreptului de a purta un pistol. Poliţiştii spun că este cea mai aspră lege a armelor din Europa și că vor controla mult mai bine fenomenul.

Cea mai importantă schimbare este legată de aprobările psihologice. Conform actului normativ, psihologii sunt obligaţi să anunţe poliţia în cel mult cinci zile dacă cineva pică testele şi este declarat inapt.

De asemenea, în lege apare prevederea ca persoanele fizice să fie informate cu privire la expirarea valabilităţii permisului de armă cu cel mult şase luni şi cel puţin 30 de zile înainte ca acesta să expire. Posesorul de permis de armă va fi anunţat şi atunci când îi va fi prelungit permisul, dar şi când acesta va fi dezactivat.

Potrivit aceleiaşi legi, cei care folosesc arma pentru autoapărare sau lucrează la o firmă de pază vor avea asupra lor cel mult 12 cartuşe.

Noile reglementări îi vizează şi pe colecţionarii de arme. Ei vor putea deţine muniţie pentru arme doar cu aprobarea poliţiştilor.

copiiPotrivit unei Hotărâri aprobate de Guvern se completează procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copiilor cu cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate, serviciile de care aceşti copii pot beneficia, precum şi modul de lucru al autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Astfel, modificările vizează sprijinirea şi eficientizarea procesului de identificare a tuturor copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o experienţă de migraţie de cel puţin 12 luni.

De asemenea, actul normativ mai arată că în ultimul trimestru al fiecărui an serviciul public de asistenţă socială va solicita unităţilor şcolare aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informaţii cu privire la copiii cu un singur părinte plecat în străinătate, cu ambii părinţi plecaţi în străinătate, cu părintele unic susţinător plecat în străinătate şi a celor reveniţi în ţară după ce au fost plecaţi cel puţin 12 luni, şcolile fiind obligate să trimită serviciului public de asistenţă socială listele nominale cu toţi copiii aflaţi în aceste situaţii, în cel mult 15 zile de la solicitare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cazul în care vor exista suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială va solicita sprijinul unui psiholog sau al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

original artworkSe spune că „omul cât trăiește, învață. Acest proverb este general valabil indiferent dacă suntem pe băncile școlii sau suntem angrenați într-un  loc de muncă. Există meserii în care trebuie să fi mereu la curent cu ceea ce este nou, să mergi la anumite cursuri de perfecționare pentru a putea avansa în carieră și a-ți lărgi aria de cunoștințe. Psihologii fac parte din categoria celor vizați de legiuitor cărora li se impune să participe la cursuri de formare profesională.

Regulile prevăzute de legiuitor îi vizează doar pe psihologii cu drept de liberă practică care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută într-o instituție de învățământ superior acreditată din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată. Mai mult …

psyPsihologia explorează un domeniu fascinant şi enigmatic. Nu-i de mirare că mulţi tineri îşi doresc o carieră în domeniu. Pentru viitor, se preconizează o creştere a rolului psihologului în societate; dar cei care-şi doresc să devină psihologi au de parcurs o cale lungă.

Psihologii cu drept de liberă practică desfăşoară activităţi de studiu al comportamentului uman şi proceselor mentale, se ocupă de investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice sau de aplicarea testelor pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor. Tot psihologii desfăşoară activităţi de testare, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de personalitate, a fenomenelor de inadaptare la mediul socio-profesional, precum şi interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor necesare. Mai mult …

centre  cariera studentaRomânilor le place să împrumute din cultura altor nații diverse obiceiuri. În multe filme americane, în fiecare școală există consilieri și psihologi care îi îndrumă pe elevi sau studenți, sfătuindu-i ce carieră să își aleagă. După acest model care, se pare că are succes peste Ocean, legiuitorul român a decis să creeze și la noi cadrul legislativ pentru a le oferi tinerilor la început de drum șansa de a-și alege meseria potrivită. Mai mult …