Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A intrat în vigoare un Protocol între UE şi Elveţia

A intrat în vigoare Protocolul între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveţia, în ceea ce priveşte accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

În Legea drepturilor pacientului a fost introdus dreptul de a nu fi uitat!

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost completată de Legea nr. 200/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 682/2022.

Se introduce un nou drept, dreptul de a nu fi uitat. În situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Protocol de colaborare în domeniul învăţământului militar între România şi Republica Moldova

A fost semnat un Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar.

Hotărârea nr. 735/2022 prevede că anual, până la 30 ianuarie, partea care primeşte transmite oferta educaţională care va cuprinde: criteriile şi baremele de admitere, obiectivele şi perioada de desfăşurare a programelor de studii, instituţia de învăţământ organizatoare.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Protocolul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus a fost abrogat

În Monitorul Oficial nr. 360/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1137/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Consiliul UE adoptă măsuri legislative menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente

Consiliul UE a adoptat o directivă și un regulament menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, Irlandei și Maltei.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Persoanele juridice de drept privat pot încheia un protocol de colaborare privind schimbul de informaţii

Ordinul nr. 146/2022 prevede aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului – cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

PatrimVen conţine informaţii de interes public din administraţia publică centrală şi locală

Ordinul nr. 109/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/2022, prevede aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.

Categories
Medicamente Programe de sănătate Protecţie socială Sănătate Social Ştiri

Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 a fost actualizat

Ordinul nr. 260/2022 prevede că îngrijirea pacienţilor cu forme uşoare de boală, în cazul pacienţilor fără factori de risc pentru evoluţie severă, recurge la medicaţie simptomatică; simptomaticele pot fi utile şi pentru pacienţi cu forme mai severe de boală.

Iar persoana cu infecţie asimptomatică cu SARS – CoV – 2 nu necesită un tratament medicamentos.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Soluţii pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit

Legea nr. 320/2021 prevede completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost ratificat Protocolul de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal

A fost ratificat Protocolul, adoptat la Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.