Categories
Autorităţi şi instituţii publice Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Un nou Model de protocol – cadru de colaborare între unitatea administrativ – teritorială şi cabinetele de medicină de familie!

Un nou Model de protocol – cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ – teritorială şi cabinetele de medicină de familie a fost aprobat de Ordinul nr. 1282/2023.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Protocol de colaborare dintre Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și Asociaţia Aeroporturilor

A fost semnat protocolul de colaborare dintre Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și Asociaţia Aeroporturilor Din România.

Protocolul are ca obiect realizarea unui parteneriat activ și eficient în scopul derulării de activităţi de prevenire a fenomenului traficului de persoane prin elaborarea şi desfăşurarea unor campanii comune de prevenire la nivel local, regional sau naţional, în funcţie de nevoile specifice, pentru informarea, conştientizarea și sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile şi implicaţiile traficului de persoane și prin realizarea sau diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica traficului de persoane.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol se vor asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului

OUG nr. 144/2022 prevede modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A intrat în vigoare un Protocol între UE şi Elveţia

A intrat în vigoare Protocolul între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveţia, în ceea ce priveşte accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

În Legea drepturilor pacientului a fost introdus dreptul de a nu fi uitat!

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost completată de Legea nr. 200/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 682/2022.

Se introduce un nou drept, dreptul de a nu fi uitat. În situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Protocol de colaborare în domeniul învăţământului militar între România şi Republica Moldova

A fost semnat un Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar.

Hotărârea nr. 735/2022 prevede că anual, până la 30 ianuarie, partea care primeşte transmite oferta educaţională care va cuprinde: criteriile şi baremele de admitere, obiectivele şi perioada de desfăşurare a programelor de studii, instituţia de învăţământ organizatoare.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Protocolul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus a fost abrogat

În Monitorul Oficial nr. 360/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1137/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Consiliul UE adoptă măsuri legislative menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente

Consiliul UE a adoptat o directivă și un regulament menite să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente a Irlandei de Nord, precum și a Ciprului, Irlandei și Maltei.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Persoanele juridice de drept privat pot încheia un protocol de colaborare privind schimbul de informaţii

Ordinul nr. 146/2022 prevede aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului – cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

PatrimVen conţine informaţii de interes public din administraţia publică centrală şi locală

Ordinul nr. 109/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/2022, prevede aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.