Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de modificare a legii privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, lansat în dezbatere

minister

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Potrivit notei de fundamentare proiectul de act normativ va asigura o mai bună coordonare a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenței de funcționare, prin conferirea atribuțiilor necesare fiecăreia dintre autoritățile coordonatoare de la nivel central, pentru domeniile proprii de competență, având în vedere că prin prisma atribuțiilor ce le revin acestea cunosc cel mai bine, problemele și condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească furnizorii care prestează servicii sociale pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari din cele trei domenii de competență, respectiv: copii, victime ale violenței domestice și persoane cu dizabilități.

Proiectul a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Strategia privind persoanele cu dizabilităţi nu a fost discutată cu beneficiarii

disabilitati

Organizaţii neguvernamentale critică proiectul de Strategie privind persoanele cu dizabilităţi, arătând într-o scrisoare deschisă că documentul a fost pus în dezbatere fără consultarea beneficiarilor, aceştia având doar 10 zile, majoritatea libere, pentru a trimite propuneri.

Mai multe organizaţii neguvernamentale i-au trimis o scrisoare deschisă ministrului Muncii, Rovana Plumb, pentru a-i atrage atenţia asupra unor aspecte importante cu privire la Strategia naţională “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” (2015-2020), document care a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în 29 decembrie 2014, cu precizarea că propunerile, sugestiile şi opiniile pot fi transmise doar până în 7 ianuarie.

Reprezentanţii societăţii civile spun că, din păcate, situaţia s-a repetat, prin faptul că proiectul de strategie postat pe site nu a fost dezbătut cu persoanele cu dizabilităţi şi cu organizaţiile neguvernamentale ale acestora, deşi – susţin ei – acest lucru ar fi fost posibil.

Categories
Bugete Ştiri

Proiect privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

lc-olesea
La 26 noiembrie Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2014, cu suma de 3.105 mii lei, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”.

Banii alocați sunt destinați pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 71/2009, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Ministerul Finanţelor Publice urmează să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Actualizarea listei informaţiilor clasificate

2013-01-23-intalinire-MMFPS-FMI-BM-CE_foto3Legislaţia şi situaţia concretă de lucru au evoluat de la emiterea Hotărârii de Guvern nr. 1207/ 2009, iar conform art. 22 alin. 2 din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, “Listele cuprinzând informaţiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de autorităţile ori instituţiile publice, se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.”; conform art. 20 pct. (3) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate aprobate prin Hotărârii de Guvern nr. 585/ 2002 “Emitenţii documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea menţinerii [informaţiilor clasificate] în nivelurile de secretizare acordate anterior şi vor prezenta împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, propuneri în consecinţă”.
Prin promovarea acestui act normativ se urmăreşte actualizarea listei informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare, trecerea acestora la un alt nivel de secretizare, decât cel prevăzut prin Hotărârea de Guvern nr. 1207/ 2009.
Legea nr. 182/2002 la art. 25 alin. (5) prevede că “Protecţia informaţiilor nedestinate publicităţii, transmise României de alte state sau de organizaţii internaţionale, precum şi accesul la informaţiile acestora se realizează în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale sau înţelegerile la care România este parte”.
În Legea nr. 182/2002 la art. 22 alin. (3) se prevede că “Hotărârile Guvernului privind aprobarea listelor curpinzând informaţiile secrete de stat se comunică Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi, după caz, celorlalte structuri informative cărora le revin, potrivit legii, sarcini de organizare a măsurilor specializate de protecţie”.
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, supunem avizării proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei cuprinzând categoriile informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile /structurile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestuia, precum şi termenele de menţinere a acestora în niveluri de secretizare.