Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protecţie socială Social

Măsuri de protecţie speciale pentru străini!

Hotărârea nr. 1077/2022 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Conform modificărilor vor putea beneficia de protecţie temporară apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care pot dovedi că îşi aveau reşedinţa legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022, pe baza unui permis de şedere permanentă valabil eliberat în conformitate cu dreptul ucrainean şi care nu se pot întoarce în condiţii sigure şi stabile în ţara sau regiunea lor de origine.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Se asigură finanţarea pentru toate tipurile de perdele forestiere de protecţie

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Executivul a aprobat modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie de Ordonanţa nr. 36/2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Măsuri de urgenţă pentru evitarea focarele epidemice de gripă aviară

Decizia nr. 1433/2022 a modificat anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgenţă vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia salută acordul politic privind normele care asigură un mediu online sigur și responsabil

Comisia salută acordul politic rapid la care au ajuns recent Parlamentul European și statele membre ale UE în legătură cu propunerea referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale, prezentată de Comisie în luna decembrie 2020. 

Categories
Protecţie socială Ştiri

A fost aprobată Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi “O Românie echitabilă”

Hotărârea nr. 490/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi “O Românie echitabilă” 2022 – 2027.

Documentul aprobat de Guvern prevede opt domenii prioritare, bazate pe drepturi: accesibilitate şi mobilitate; protecţia efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; ocupare; protecţie socială, inclusiv abilitare/reabilitare; viaţă independentă şi integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; educaţie; sănătate şi participare politică şi publică.  

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sprijin din partea UE menit să ajute statele membre să răspundă nevoilor refugiaților

Comisia Europeană prezintă acţiuni prin care ajută statele membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din calea războiului împotriva Ucrainei şi a populaţiei ucrainene.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Criterii pentru încadrarea în regimul de gestionare a ariilor privind calitatea aerului

Ordinul nr. 2165/2021 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ – teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Categories
Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au început pregătirile pentru alegerile parlamentare! Au fost luate măsuri de protecţie suplimentare!

Hotărârea nr. 916/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1005/2020, prevede că instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secţiilor de votare, odată cu predarea materialelor necesare desfăşurării procesului electoral, predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a materialelor de protecţie sanitară ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora.

Ministerul Afacerilor Interne va distribui, prin intermediul instituţiilor prefectului, către primari, materiale de protecţie sanitară pentru sediile secţiilor de votare din ţară, potrivit prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală.

În zilele de 5 şi 6 decembrie 2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii de calculator primesc şi utilizează, pe durata activităţilor desfăşurate în localul de vot, materiale de protecţie sanitară.

Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare şi operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măşti de protecţie şi 5 perechi de mănuşi.

Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secţiilor de votare, distribuirea a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de votare.

Primarii trebuie să asigure, cu sprijinul prefecţilor, acţiunile de dezinfecţie a sediilor secţiilor de votare efectuate înaintea începerii activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi după finalizarea acesteia.

Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator ai secţiilor de votare se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi aprobate de către prefecţi, precum şi pe baza pontajelor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator repartizaţi pe centre de votare se face pe baza pontajelor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Iar plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, al oficiilor electorale şi al birourilor electorale ale secţiilor de votare se face pe baza listelor de prezenţă avizate, după caz, de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale sau ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, şi aprobate de către prefecţi.

Categories
Internaţional Ştiri

Achiziţia comună de echipamente individuale de protecţie, un succes!

Achiziţia comună de echipamente individuale de protecţie, lansată de Comisia Europeană în contextul crizei COVID-19, s-a dovedit a fi un succes. 

Categories
Protecţie socială Ştiri

Atenţie! Angajatorii au obligaţia de a întocmi un plan de prevenire şi protecţie

Inspecţia Muncii a afirmat că în vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, angajatorii au obligaţia de a întocmi un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, igienico-sanitare și organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum şi de a asigura echipamentele individuale de protecţie care să îndeplinească cerinţele de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de muncă.