Categories
Protecţie socială Ştiri

Au fost semnate mai multe decrete pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale

Preşedintele României a semnat ieri următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va fi reorganizat

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

România investește mult sub media europeană în protecția socială

În ultimii ani a devenit un adevăr de necombătut faptul că România este o țară care protejează leneșii prin ajutoarele sociale oferite de stat. Numai că datele oficiale arată că avem de a face doar cu o legendă urbană, nesusținută de cifre. Un raport al Eurostat, organism oficial de statistică al Uniunii Europene, arată că România investește mult sub media europeană în protecția socială.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune înfiinţarea unei autorităţi europene a muncii

Comisia Europeană propune înfiinţarea unei autorităţi europene a muncii, care ar putea avea sediul în România, a declarat, miercuri, Angela Cristea, şefa reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, într-o întâlnire cu presa.

Ea a susţinut că este nevoie de această agenţie întrucât în momentul de faţă există niveluri foarte diferite de protecţie socială de la un stat membru la altul, dar şi între diverse categorii de angajaţi din aceeaşi ţară.

Categories
Articole Salarizare

Acordarea de ajutoare în cazul ieşirii la pensie a funcţionarilor publici constituie o obligaţie?

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice a constituit şi constituie un subiect sensibil. În acest context nu de puţine ori s-au adus critici de neconstituţionale iar potrivit portalelor juridice o nouă Decizie CCR a fost publicată în Monitorul Oficial.

Art. 11 din O.U.G. nr. 57/2015 a făcut subiectul excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta prevede că în anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. Exceptând situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Comisia Europeană a făcut noi pași în direcția creării unui pilon european al drepturilor sociale!

imageseuComisia Europeană a făcut noi pași în direcția creării unui pilon european al drepturilor sociale, organizând la Bruxelles o conferință la nivel înalt. Vor urma în curând propuneri detaliate. Comisia Europeană a anunțat, de asemenea, că ar dori să găzduiască, împreună cu Suedia, un Summit social la nivelul UE, mai târziu în cursul acestui an.

La conferință participă peste 600 de reprezentanți ai autorităților statelor membre, ai instituțiilor UE, ai partenerilor sociali și ai societății civile, inclusiv peste 20 de miniștri naționali și mai mulți membri ai colegiului comisarilor, care vor purta discuții privind rezultatele consultării publice referitoare la acest pilon european al drepturilor sociale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Proiect: În fiecare judeţ va fi construit cîte un cămin pentru bâtrâni

pensionari1Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, la nivelul fiecărui judeţ vor fi înfiinţate cămine pentru persoane în vârstă pentru că legislaţia actuală nu presupune această obligativitate, iar dreptul la protecţie socială a persoanelor în vârstă nu poate fi garantat.

Deputaţii PSD care au iniţiat proiectul consideră că este necesară această măsură suplimentară pentru că legea oferă doar posibilitatea, dar nu instituie obligativitatea existenţei unui cămin pentru persoanele în vârstă la nivelul fiecărui judeţ. Prin urmare, persoanelor în vârstă nu le poate fi garantat dreptul la protecţie socială.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Care este natura juridică a litigiilor privind acordarea beneficiilor de asistență socială? Care este instanța competentă?

persoane cu handicap

Un dram de noroc face mai mult decât un car de minte.”  (Miguel de Cervantes) Sunt semeni printre noi cu care viața nu a fost așa de generoasă și din diverse motive au ajuns să fie incluse în categoria persoanelor asistate social. În viață, nebănuite sunt căile Domnului, astfel încât statul este bine să fie pregătit să acorde ajutorul cuvenit unor astfel de persoane cu care soarta nu a fost așa darnică.

În acest scop, s-au înființat direcțiile de asistență socială și protecție a copilului care asigură asistență socială pentru persoanele defavorizate, marginalizate, discriminate, cele vârstnice, persoanele singure și familiile aflate în dificultate, pentru adulții și copiii cu dizabilități sau pentru copiii abuzați, maltrați cu risc de abandon și pentru cei abandonați.

Ca regulă, aceste persoane sunt îngrijite în centre aflate la domiciliul sau reședința acestora, centre care sunt finanțate de la bugetele proprii ale județelor, ale sectoarelor din București, pe teritoriul cărora acestea funcționează.

Categories
Articole Fiscalitate Protecţie socială Social

S-au dublat alocaţiile! Să deschidem câte o sticlă de şampanie? Sau e prea devreme?

AlocatieVeselie mare! Toţi părinţii au aflat. Cresc alocaţiile pentru copii. “Era cazul!”, zic unii. “Şi-aşa e prea puţin!”, grăiesc alţii. Dar câtă lume ia în seamă faptul că tot noi, contribuabilii, plătim şi alocaţiile? Şi nu statul, din afacerile proprii!

Alocaţia de stat pentru copii a fost instituită ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocaţie toţi copiii de până la 18 ani. Alocaţia se acordă şi tinerilor de peste 18 ani care urmează, încă, învăţământul liceal sau profesional. Elevii ce repetă anul şcolar, din motive imputabile lor, nu primesc alocaţie!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 de la Societatea Oltenia S.A. – Proiect

lcPrin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.36/2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 251 din data de 30 aprilie 2013, s-a aprobat aplicarea, în perioada 2013-2018, a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2013  reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.36/2013 persoanele disponibilizate de la operatorii economici cu capital majoritar de stat beneficiază de un venit de completare. Art.2 prevede că, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuţi mai sus, care pot efectua concedieri colective în condiţiile în care există un plan de disponibilizare aprobat potrivit legii.