Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului

Unităţile administrativ teritoriale pot primi fonduri pentru ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

Ordinul nr. 710/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 328/2022, prevede aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri.

Categories
Activităţi industriale Protectia mediului Ştiri

Noi obligaţii privind protecţia mediului pentru operatori!

A fost modificat Ordinul viceprim – ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului energiei nr. 838/591/2019 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Comisia solicită României să îmbunătățească tratarea deșeurilor

Comisia solicită Bulgariei, Croaţiei, Greciei, României şi Slovaciei să aplice în mod corect Directiva privind depozitele de deşeuri (Directiva 1999/31/CE) şi Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Autoritatea publică centrală poate solicita prorogarea unor termene în materie de reciclare a deşeurilor!

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 1/2021.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia a publicat o listă cu posibile programe ecologice

Comisia a publicat o listă a potenţialelor practici agricole pe care programele ecologice le-ar putea sprijini în cadrul viitoarei politici agricole comune (PAC).

Categories
Protectia mediului Ştiri

A fost constituită Comisia pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului

Comisia de atestare analizează activitatea desfăşurată de către asociaţiile profesionale desemnate în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Operatorii economici care pot genera disconfort olfactiv trebuie să elaboreze un Plan de gestionare!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului a suferit modificări.

Prin disconfortul olfactiv înţelegem efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare.

Categories
Internaţional Ştiri

87% dintre cetăţenii români spun că protecţia mediului este importantă

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, 87% dintre cetăţenii români spun că protecţia mediului este importantă pentru ei (media europeană fiind de 94%).

Categories
Activităţi industriale Articole Economie Protectia mediului

Noutăți privind programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate

Despre aparatele vechi se spune, uneori, că au fost concepute sau construite astfel încât să „te țină o viață”. Se mai zice, deseori, că echipamentele electronice și electrocasnice noi n-ar mai fi la fel de robuste, de rezistente la solicitări, precum cele fabricate odinioară. Sau că, într-un pur spirit consumerist, noile echipamente electrice sau electronice ar fi fabricate în așa fel încât… să fie repede înlocuite, să se defecteze degrabă, pentru ca industria de profil să funcționeze la foc continuu. Se mai discută, în termeni acuzatori, despre o „uzură morală planificată”.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A fost publicată Legea privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 342 din data de 3 mai 2019, a fost publicată Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

Prezenta lege are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului de efectele contaminării solului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătățirii calității factorilor de mediu afectați de prezența confirmată a poluanților la niveluri care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu, luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a terenurilor.