Categories
Programe de sănătate Ştiri

Unele termene prevăzute de Legea sănătăţii au fost prorogate!

OUG nr. 145/2021 prevede prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Autoritatea publică centrală poate solicita prorogarea unor termene în materie de reciclare a deşeurilor!

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 1/2021.

Categories
Articole Fiscalitate

Procedura eşalonării la plată a fost adoptată. Ce condiţii trebuie să îndeplinească debitorii?

Având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, precum şi necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de pandemie, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente s-a impus luare măsurii eşalonării la plată.

Categories
Fiscalitate Organizare judiciară Ştiri

A fost adoptată o ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene!

În Monitorul Oficial nr. 945/2019, a fost publicată Legea nr. 227/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene.

OUG prevede:
-În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Categories
Articole Drept penal

Termenul privind degrevarea instanțelor judecătorești a fost prorogat

imagesncdOdată cu intrarea în vigoare a noilor coduri s-a propus şi degrevarea instanţelor de anumite cauze strict şi limitativ prevăzute de lege. Însă pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să fie asigurată o infrastructură adecvată ceea ce presupune, între altele, identificarea modalităţilor concrete de asigurare a acesteia, bugetarea corespunzătoare şi realizarea lucrărilor necesare, precum şi achiziţia de bunuri şi servicii, pentru acoperirea necesităţilor identificate, cu implicarea directă a instituţiilor sistemului justiţiei civile.

Potrivit ştirilor juridice, ţinând seama de faptul că, în intervalul de timp pentru care se propune noua prorogare, sunt necesare, printr-un demers concertat şi unitar, întocmirea, cu sprijinul instanţelor judecătoreşti, şi aprobarea de către Guvern a unui nou plan de acţiune care să prevadă măsurile concrete la nivelul infrastructurii instanţelor judecătoreşti, precum şi implementarea şi monitorizarea fermă şi atentă a punerii în aplicare a acestui plan, dar şi, dacă este cazul, luarea unor măsuri suplimentare necesare realizării obiectivului propus, Guvernul a dispus prorograrea termenelor.