Tag-Archive for » propuneri «

Senatul a respins luni inițiativa legislativă inițiată de un grup de parlamentari prin care se propunea ca persoanele condamnate penal definitiv să aibă interdicție de a candida pentru funcția de șef al statului.

Propunerea legislativă, cu caracter organic, nu a întrunit luni numărul necesar de voturi favorabile pentru adoptare (30 de voturi „pentru” și 60 „împotrivă”). Mai mult …

Ministrul Justiţiei a prezentat o opinie potrivit căreia hotărârile de guvern trebuie să fie tratate în privinţa oportunităţii la fel ca ordonanţele şi legile.

Opinia prezentată de Ministrul Justiţiei ar urma să stea la baza unei propuneri pe care o va trimite spre analiză premierului. Însă s-a vehicul că dacă propunerea va fi agreată de şeful Executivului, ar putea să fie sesizată Curtea Constituţională.

Ministrul Justiţiei a declarat că legalitatea unei hotărâri de guvern este verificată de judecătorul specializat în contencios administrativ şi nu de către procuror.

images (5)Propunerea unor modificări legislative la nivelul legislației penale a fost publicată, în dezbatere publică, de Ministerul Justiției (MJ).

Astfel, modificările propuse se referă la prevederile privind concursul de infracțiuni, infracțiuni continuate și sporul obligatoriu de pedeapsă, alternative la executarea pedepsei în detenție sau liberarea condiționată, potrivit planului de măsuri privind reducerea sustenabilă a supraaglomerării și îmbunătățirea condițiilor de detenție.

De asemenea necesită o analiză în ceea ce privește rolul judecătorului de supraveghere a privării de libertate și responsabilizarea mai mare a comisiilor de liberare condiționată, se apreciază, în schimb, că amnistia sau grațierea nu reprezintă soluții viabile pentru reducerea sustenabilă a supraaglomerării penitenciarelor.

Modificările vizează şi organizarea sistemului penitenciar,  cu accent asupra stabilității funcțiilor de conducere și a ocupării acestora prin concurs, a introducerii unor criterii de performanță efectivă pentru funcțiile manageriale, precum și a introducerii unor criterii de evaluare obiective pentru întregul personal din sistemul penitenciar.

descărcareO parte din propunerile de candidaţi pentru calitatea de membru al Consiliului Naţional de Integritate (CNI), din partea PDL, PNL, Minorităţi, UDMR, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi din partea mai multor asociaţii, au primit aviz favorabil de la Comisia juridică.

Astfel, vor fi supuşi votului plenului Senatului, cel mai probabil luni: Cynthia Curt, din partea grupului PDL din Senat, Bogdan Găureanu, propus de grupul senatorial al PNL, Tiberius Tănase, din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Peter Zsuzsanna, propusă de UDMR, Ciprian Ciucu, din partea Asociaţiei pentru apărarea drepturilor omului în România – Helsinki, Landany Laszlo Zsolt şi Xenia Cosette Teodorescu, nominalizaţi de Asociaţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Viorel Miron, din partea Asociaţiei Oraşelor din România, Simona Maya Teodoroiu, nominalizată de Ministerul Justiţiei şi Cătălin Antoanid Dumitru, propus de Ministrul Finanţelor.

Asociaţia magistraţilor nu a propus candidat pentru calitatea de membru şi membru supleant al CNI în timp ce Asociaţia Municipiilor din România a cerut amânarea audierilor pentru candidaţii acesteia ca urmare a organizării unor noi alegeri.

cum-necum-banii-prin-posdru-tot-la-pdl-ajung-644x416

Românii din fostele zone industrializate reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile.

Pentru ai ajuta, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a lansat patru apeluri de propuneri de proiecte prin care finanţări în valoare de 190 milioane de euro vor sprijini, în special, locuitorilor din fostele zone industrializate. Propunerile de proiecte vor putea fi depuse online în sistemul informatic Action Web în perioada 3 – 17 decembrie 2014.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că: „Dacă ne pasă de România trebuie să acţionăm acum pentru a opri depopularea satelor, a comunelor şi a oraşelor mici. Iar asta o putem face doar ajutându-i pe cei care încă mai sunt acolo. Toţi au ajutat România, acum a venit vremea ca România să îi ajute pe ei!”.

Un-numar-de-92-de-taxe-vor-fi-eliminate-si-comasate--Care-sunt-acestea

Preşedintele Consiliului Investitorilor Străini din România, Mihai Bogza, a declarat că introducerea impozitului pe construcţiile speciale prin Ordonanţa de Guvern, va crea distorsiuni majore în economie.

Există încă numeroase neclarităţi în legătură cu aplicare acestui cod, deşi până la termenul final de declarare şi plată – 26 mai – au mai rămas doar câteva zile.

CIS şi alte organizaţii ale mediului de afaceri, au transmis Guvernului propuneri legislative concrete pentru a clarifica modul în care se va percepe acest impozit, dar nu se ştie dacă acestea au fost luate în considerare în elaborarea unui eventual proiect de norme de aplicare.

Potrvit preşedintelui CIS, introducerea unor noi impozite într-un stat ca România reduce gradul acesteia de atractivitate pentru investitori.

De asemenea, din cauză că plătitorii de impozite în România nu primesc de la stat, în schimbul sumelor plătite, bunuri şi servicii de o calitate echivalentă, problema taxelor mari devine și mai gravă.

descărcare

Noi propuneri de reformă a finanţării şi a statutului legal privind partidele politice europene şi fundaţiilor afiliate lor, pragul donaţiilor care pot fi făcute într-un an de un donator care a fost ridicat de la 12.000 euro la 18.000 euro, au fost propuse de Parlamentul European.

Astfel noile reguli vin în clarificarea finanţele acestor entităţi dar și în întărirea caracterului lor european, dar și în ajutorul partidelor şi fundaţiilor europene să genereze propriile resurse. Referitor la majorarea pragului donaţiilor, pentru cele mai mari de 3000 de euro, numele donatorului şi sumele donate vor fi făcute publice, iar pentru sumele între 1500 de euro şi 3000 de euro, va fi necesar consimţământul prealabil al donatorului.

În legislaţie se arată că Parlamentul European şi o autoritate independentă vor fi responsabile pentru evaluarea respectării regulilor.

„Autoritatea, selectată de trei instituţii europene, va fi singura responsabilă de verificarea respectării regulilor privind înregistrarea şi decizia de retragere a unui EEUP. De asemenea, se va ocupa de celelalte cerinţe referitoare la fonduri non-UE (de exemplu, donaţii şi contribuţii). Dacă regulile sunt încălcate, autoritatea va cere măsuri corective, iar dacă acestea nu vor fi luate, vor putea fi impuse penalităţi sub formă de amenzi, iar ca ultim resort, va fi impusă retragerea, ceea ce va face ca partidul să nu mai fie eligibil pentru finanţare”, se mai arată în comunicat.

În cazul în care nu vor respectate obligaţiile de raportare şi transparenţă sau de condamnare penală, Parlamentul va impune penalităţi pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE.

În ceea ce privește respectarea valorilor UE, autoritatea va efectua o verificare, apoi comisia de „persoane eminente independente” va decide să eliminarea sau nu a respectivului partid.

Acordul trebuie agreat formal de Consiliu. Regulamentul va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice pregătită de Guvern pentru 2014 şi anii următori, include ca salariile de bază pentru fiecare clasă de salarizare vor fi determinate ca valori nominale folosind un coeficient I în valoare de 800 lei, corespunzător salariului minim brut pe ţară de la 1 iulie, şi coeficienţii de ierarhizare existenţi, iar diferenţa dintre două clase de salarizare succesive va fi păstrată la 2,5%.

Astfel  începând cu 2014 salariile bugetarilor vor fi majorate anual,  în mod etapizat şi succesiv, dar numai pentru anumiţi funcţionari, respectiv aceia al căror salariu de încadrare este mai mic decât cel care va rezulta prin aplicarea noii legi.

O altă latură  din legea salarizării,  menţionată se refferă la cuantumul sporurilor, primelor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor va fi stabilit astfel încât, împreună cu salariile de bază, să nu depăşească creşterile salariale prevăzute pentru fiecare an în parte prin legile anuale speciale. Pentru personalul încadrat pe studii medii care absolvă studii superioare, se va asigura la promovare cel puţin clasa de salarizare deţinut anterior aferentă gradaţiei avute.

guvernDepartamentul Executivului pentru Relaţia cu Parlamentul a anunţat că proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe a fost făcut public.

Astfel, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare până pe 14 mai.

Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.

Prin proiectul de lege se stabilesc domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din iulie-august, şi anume: finanţe publice şi economie, dezvoltare regională, administraţie publică şi afaceri interne, transporturi şi infrastructură, societate informaţională, protecţie şi incluziune socială, cercetare, mediu, achiziţii publice, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

constitutia-romaniei
Conform calendarului care a fost adoptat prin consens de membrii Comisiei pentru revizuirea Constituţiei, depunerea propunerilor pentru amendarea Constituţiei pe grupuri parlamentare sau de către fiecare parlamentar, individual, va fi posibilă până în 15 mai, iar Senatul va putea sprijini activitatea de analiză a propunerilor care vin din partea societăţii civile, prin a pune la dispoziţia Forumului constituţional a spaţiilor sau birourilor.
Antonescu a precizat că la nivelul Comisiei pentru revizuirea Constituţiei a fost adoptat regulamentul de funcţionare, deciziile urmând a fi luate printr-o majoritate de două treimi.