Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Comisia a lansat o a doua cerere de propuneri privind sistemul de monitorizare a proprietăţii asupra mass-mediei

Comisia a lansat o a doua cerere de propuneri privind sistemul de monitorizare a proprietăţii asupra mass-mediei, un proiect cofinanţat de UE.

Categories
Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

CEDO. Cauza Konya şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Konya şi alţii împotriva României.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

A fost modificată Legea privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 54 din data de 21 ianuarie 2019, a fost publicat Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.

1. Art. 1 va avea următorul cuprins: Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. modificarea Legii administrației publice locale

Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, obiecție formulată Președintele României, potrivit unui comunicat.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică este neconstituțională în ansamblul său.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Inventarierea tuturor proprietăţilor va fi obligatorie!

Administratorii proprietăţilor aflate în domeniul public şi/sau privat al statului au la dispoziţie următoarele două luni pentru a cere finanţare de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) în vederea înregistrării în cadastru a tuturor imobilelor.

Suprafeţele terestre şi acvatice şi plajele din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Institutele de cercetare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS), terenurile agricole din domeniul public sau privat al statului, situate în extravilan, imobilele care fac obiectul Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, toate trebuie inventariate cu finanţare de la ANCPI, potrivit noii legi 185/2018. Specialiştii estimează că aceste bunuri ar avea o suprafaţă cuprinsă între 600 şi 800 de hectare.or, obligaţie apărută printr-o nouă lege publicată în 26 iulie 2018.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Dreptul proprietăţii Legislaţie utilă Ştiri

Noi reglementări cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere

proiect_de_lege
În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 246/2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, astfel, acest articol va cuprinde încă două alineate şi va vea următorul conţinut:

(1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.
(2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Petenţii cărora li s-au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Persoanele vizate de alin. (1) al acestui articol pot depune cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Au fost modificate normele de aplicare a Codului Fiscal

lcHotărârea Guvernului nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 208/2016.

Actul normativ cuprinde clarificări referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială.

Astfel, se stabileşte că în cazul persoanelor care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă pentru care suprafețele utilizate în scop rezidențial și cele utilizate în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, dacă proprietarul depune declarația cu privire la destinația mixtă a clădirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care se atestă faptul că “nici una din cheltuielile cu utilitățile nu este înregistrată în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică” se va datora impozitul pe proprietăți utilizate în scop rezidențial.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil Dreptul proprietăţii Legislaţie internaţională

Legea 10/2001 – prevederi mai favorabile străinilor și discriminante pentru români?

justiceLa finele anului 2014, Curtea Constituțională a României a fost sesizată de către Tribunalul București cu o excepție de neconstituționalitate ridicată de către G.O., intervenient în interesul unei regii autonome. Obiectul cauzei îl constituia rezolvarea solicitării reclamanților, efectuată în baza Legii 10/2001 ca rezultat al refuzului pârâtei (regia autonomă “România Film”) de a proceda în modul dorit de către aceștia, în calitate de deținătoare a imobilului revendicat (un cinematograf).

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Dispoziţiile OUG privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate sunt neconstituţionale

justitie1Potrivit unui comunicat al Curţii Constituționale, dispoziţiile O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate sunt neconstituţionale.

Astfel, conform ordonanţei de urgenţă criticate, bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului pot fi transmise în domeniul public al acestuia şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional (entităţi beneficiare), la solicitarea acestora, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii.

Curtea a constatat că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2015 încalcă art.115 alin.(4) din Constituţie. Motivele invocate de Guvern pentru emiterea ordonanţei de urgenţă, astfel cum sunt enunţate în preambulul şi nota de fundamentare ale acesteia, prezintă aspecte care ţin de raţiunea, necesitatea, oportunitatea şi utilitatea reglementării, fără a motiva existența unei situații extraordinare care să justifice utilizarea acestui instrument de legiferare. Cu privire la urgenţa reglementării, Curtea a reţinut că legiferarea operativă a remedierii unor disfuncționalități sau perfecţionarea cadrului legislativ se putea realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare, şi nu prin ordonanţă de urgenţă, astfel că motivarea urgenţei adoptării actului normativ este una formală.