hypanis.ru proiecte de lege Archives - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Tag-Archive for » proiecte de lege «

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 30 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte. Mai mult …

Actele normative cele mai importante adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 6 iulie 2017 sunt:

PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinţei internaţionale care a avut loc la Londra

PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Mai mult …

lc
În cadrul evenimentului intitulat «Noul Cadru strategic în domeniul Achiziţiilor Publice – obiective şi acţiuni prioritare», ministrul Finanţelor Publice a anunţat că termenul-limită pentru dezbaterea proiectelor de legi în domeniul achiziţiilor publice va fi 31 august 2015, şi nicidecum 10 zile, aşa cum s-a speculat până acum.

Decizia a fost luată după ce mai mulţi oameni de afaceri din România au cerut prelungirea perioadei de consultare a noii legislaţii propuse pentru achiziţiile publice, motivând că prevederile acesteia sunt neclare.

Programele legislative lansate în dezbatere publică vizează Legea privind achiziţiile publice şi Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

lc

Potrivit experţilor atât publicarea pe site-uri a proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, cât şi adoptarea acestor legi reprezintă un pas înainte pentru dezvoltarea democraţiei unei ţări, inclusiv România. Iar dacă aceste acte normative sunt armonizate cu Directivele Europene pe termen lung, impactului lor asupra dezvoltăţii ţării este şi mai mare.

Printre proiectele şi propuneri legislative de importanţă majoră se enumeră:
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în funcţie de care se desfăşoară activitatea economică a ţării şi influenţează direct nivelul de trai al oamenilor prin pârghii economice;
Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, care urmăreşte respectarea condiţiilor de desfăşurare a muncii şi de respectare a drepturilor oamenilor de a munci şi de a fi trataţi egal în muncă;
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în conţinutul căreia este transpus interesul societăţii de a reduce şomajul (în special în rândul tineretului) şi de a stimula ocuparea şi crearea de noi locuri de muncă de către firmâe.

Odată ce sunt lansate în dezbatere publică şi publicate pe diverse site-uri aceste trei legi conducerea societăţii poate lua cele mai bune decizii pentru dezoltarea econimică, socială sau politică.

reforma_sanatatiiPotrivit ultimelor noutăţi legislative, în Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014 privind modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

În actul legislativ se prevede:

  • crearea cadrului legal pentru introducerea pachetelor de servicii medicale: pachetul de bază, pachetul minimal şi pachetul de programe naţionale de sănătate;
  • decontarea din fondul naţional de asigurări de sănătate a operaţiilor de reconstrucţie mamară prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice;
  • posibilitatea ca universităţile de medicină şi farmacie şi facultăţile de medicină acreditate să poată avea în subordine unităţi sanitare, precum şi unităţile de primiri urgenţă care să poată include în structura proprie compartimente de primiri urgenţă din acelaşi judeţ;
  • posibilitatea ca autorităţile locale să participe la finanţarea cheltuielilor de personal ale spitalelor din subordine, precum şi la finanţarea altor tipuri de cheltuieli.

Reforma în domeniul Sănătăţii va continua prin implimentarea a 3 proiecte de lege:

  1. Proiectul pilot privind statutul spitalelor pentru asigurarea funcţionării mai flexibile şi mai eficiente în cheltuirea banilor publici şi care să ofere servicii de calitate pacienţilor prin scoaterea spitalelor din categoria instituţiilor bugetare, care funcţionează precum instituţiiloe publice şi organizarea lor în asociaţii sau fundaţii medicale de utilitate publică ori în societăţi comerciale cu capital de stat care vor funcţiona în baza bugetului global;
  2. Proiectul pilot privind creşterea veniturilor medicilor şi echipei medicale din unităţile sanitare cu paturi – revizuirea sistemului de salarizare pentru personalul medical în vederea stimulării performanţei şi creşterii veniturilor prin salarizarea pe performanţă şi prin posibilitatea de a trata pacienţi proprii, în regim privat, în spitalul public;
  3. Proiectul care se referă la: malpraxis, asistenţa medicală comunitară, reglementarea colegiilor profesionale, prevederi referitoare la politica medicamentului; precum şi
  4. avizarea HG privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii, Dispozitive Medicale şi Investiţii în Sănătate şi HG privind reorganizarea Institutului Naţional de Sănătate Publică.

download (1)Ministerul Sănătăţii va organiza mai multe dezbateri publice care au ca temă proiectele de lege cu privire la reforma în sistemul sanitar, a afirmat ministrul Eugen Nicolăescu în cadrul unei conferinţe având ca temă pachetul serviciilor medicale de bază.

Prin urmare, marţi vor fi dezbătute proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi proiectul privind pachetul de bază, miercuri – proiectul de lege privind răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, precum şi Ordonanţa privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului în temeiul art.115, alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Joi vor fi dezbătute proiectul de lege privind implementarea proiectului-pilot de creştere a veniturilor medicilor şi echipei medicale din unităţile sanitare publice cu paturi şi proiectul de lege privind implementarea proiectului-pilot referitor la modificarea statutului spitalelor.

Proiectele de acte normative pot fi vizualizate la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Legislaţie – Transparenţă decizională, precizează MS.