Categories
Pensii Social Ştiri

Mii de persoane s-ar putea pensiona mai târziu!

Mii de persoane s-ar putea pensiona mai târziu. Totul este prevăzut într-un proiect de ordonanță de urgență. Executivul va modifica Codul Muncii pentru a respecta interpretarea făcută de CCR.

Guvernul  pregăteşte un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care va modifica mai multe reguli legate de vârsta de pensionare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Taxe/Impozite

Taxa auto va fi restituită doar pe baza unei cereri

Taxa auto, în diferitele sale forme, plătită anterior de șoferi, va fi restituită doar pe baza unei cereri, fără a mai fi nevoie de anexarea la cerere a dovezii de plată și copiilor după cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului.

Noile proceduri au fost adoptate, marți, de deputații din comisia de buget, finanțe și bănci, urmând a fi transmise plenului Camerei Deputaților pentru votul final.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Va fi promovat un proiect de Ordonanţă pentru modificarea legii privind transportul în regim de taxi

Recent s-a semnat un protocol conform căruia în maximum 30 de zile va fi promovat un proiect de Ordonanță pentru modificarea legii privind transportul în regim de taxi, transportatorii anunțând că renunță la protestele programate în următoarele două zile.

S-a declarat că va fi promovat în maxim 30 de zile proiectul de Ordonanță de urgență cu privire la modificarea Legii nr. 38, privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, transmis în consultare prealabilă de Ministerul Transporturilor către MAI și MDRAP, administrației publice și fondurilor europene.

Proiectul a fost întocmit în urma discuțiilor cu reprezentanții noștri, ai transportatorilor

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Se înfiinţează Autoritatea de Reformă Feroviară! Care este scopul acesteia?

descarcare-76noutate legislativă în domeniul transportului feroviar o constituie înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. În acest sens la data de 15 septembrie Ministerul Transporturilor a propus, spre dezbatere publica, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. Se doreşte armonizarea legislaţiei europene cu cea naţională.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Proiect de modificare a Legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

lc
În cadrul şedinţei de Guvern din 27 ianuarie 2016, va fi discutat proiectul de ordonanță pentru modificarea Legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Actul normativ prevede crearea temeiului legal pentru Ministerul Transporturilor de a reglementa, prin norme aprobate prin ordin al ministrului, existența și modul de dobândire a unui certificat de competență profesională pentru managerii de transport în regim de taxi și în regim de închiriere.

În vederea asigurării siguranței cetățeanului, proiectul de OG prevede introducerea condiției potrivit căreia practicanții profesiei de taximetrist nu trebuie să aibă mențiuni în cazierul judiciar.

Pe ordinea zilei de 27 ianaurie 2016, se mai află şi proiectul de ordonanță pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale, precum și proiectul de modificare a Legii privind performanța energetică a clădirilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dezbatere privind modificarea OUG privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

lc
Ministerul pentru Societatea Informațională a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Actul normativ prevede introducerea tarifului anual de acces la facilităţi electronice aplicabil autorităţilor contractante în cuantum de 800 lei la care se adaugă taxa pe valoare adaugată, potrivit legii, iar plata tarifului se va efectua în baza deciziei titlu de creanţă emis de operatorul Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) până la data de 30 martie a anului pentru care se datorează tariful de acces.

Potrivit proiectului de ordonanţă autorităţile contractante au obligaţia achitării tarifului de acces la facilități electronice în maxim 30 de zile de la primirea deciziei titlu de creanţă, iar în cazul neachitării tarifului, precum şi a majorărilor de întârziere, se va proceda la executarea silită în baza deciziei titlu de creanţă, care devine titlu executoriu.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind salarizarea angajaţilor din centrele de reabilitare neuropsihiatrică

lc-olesea
Potrivit unui proiect de Ordonanţă pus în dezbatere de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, circa 1.100 de angajaţi din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică ar putea beneficia de spor pentru condiţiile deosebit de periculoase în care activează.

În nota de fundamentare care însoţeşte documentul se arată că personalul bugetar din centrele înfiinţate anterior anului 2009 au beneficiat de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, în baza actelor normative din acea perioadă.

Programul legislativ prevede ca, începând cu 2015, personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică reorganizate după 2009 sau înfiinţate după acest an să beneficieze de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar ca şi personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropshiatrică care în luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noile modificări la Legea privind piaţa de capital au fost făcute publice

lc+olesea
În şedinţa de guvern din 10 decembrie a fost prezentat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital. Conţinutul actului normativ poate fi găsit pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Noul program legislativ conţine deasemenea şi propunerile de reglementare care se regăsesc în proiectul de lege pentru modificarea legii privind piaţa de capital, varianta publicată de minister în data de 28 noiembrie 2014.

Adoptarea de urgenţă a proiectului de ordonanţă este determinată de necesitatea trecerii pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă, clasificare ce va atrage fluxuri de capital importante în România şi care se va putea realiza numai dacă barierele legislative sunt înlăturate de urgenţă, înaintea expirării termenelor impuse de lege şi de angajamentele externe asumate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

14 decizii incluse într-un singur proiect de ordonanţă

images

 

Guvernul Ponta a comasat 14 decizii într-un singur proiect de ordonanţă – o metodă ingenioasă de a reduce numărul ordonanţelor. Astfel aceste 14 decizii nu au nicio legătură între ele, textul este întocmit de Finanţe, care a omis să treacă esenţialul: impactul financiar asupra bugetului.

Modificările menţionate în proiectul de ordonanţă se referă la:
– personalul din sectorul bugetar nu va primi tichete de masă/tichete cadou nici în 2014;
– despăgubirile pentru imobilele situate în zona unde va fi construită conducta de interconectare a sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova;
– măsurile referitoare la ANCOM şi taxe de licenţă pentru benzi de frecvenţă radio, dar şi măsuri de protecţie socială care vor fi aplicate în perioada 2013-2018 în cazul persoanelor disponibilizate prin concedieri colective;
– Ministerul Apărării va achiziţiona, în leasing, o aeronavă care va fi utilizată exclusiv pentru vizitele oficiale efectuate de preşedinte, primul ministru şi de către miniştri;
– Guvernul amână până în 2015 alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea activităţii Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României.
Textul proiectului de ordonanţă este semnat de miniştrii Daniel Chiţoiu şi Liviu Voinea, însă trebuie semnat de încă zece miniştri întrucât cuprinde referiri la tot atâtea ministere. Documentul este în prezent în dezbatere publică.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă

parlamentCadrul legislativ pentru garantarea obiectivităţii  şi transparenţei selecţiei managementului  şi a membrilor organelor de administrare îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 se aplică regiilor autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companiilor  şi societăţilor naţionale, societăţilor comericale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este
acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul precum şi societăţilor comerciale la care una sau mai multe dintre întreprinderile publice enumerate anterior  deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul.
Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

–  la regiile autonome  şi la societăţile comericale,   componenta fixă lunară a remuneraţia membrilor neexecutivi  ai consiliului de administraţiei nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoara activitatea regia autonomă/societatea comercială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;

– ca element de noutate, prin similitudine cu societăţile comerciale se propune şi la regiile autonome acordarea unei componente variabile al cărei nivel este stabilit pe baza recomandărilor temeinic motivate formulate de experţii în recrutarea resurselor umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie;

– remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoara activitatea regia autonomă/societatea comercială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii  şi dintr-o componentă variabilă revizuită în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat;

– remuneraţia directorilor nu poate depăşi nivelul stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie şi este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.