Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de lege aprobate în ultima şedinţă a Executivului!

Guvernul a aprobat în ultima şedinţă două proiecte de lege:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de legi de care Guvernul a luat act în ultima şedinţă!

Executivul a publicat lista proiectelor de legi de care a luat act în ultima şedinţă:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de Legi discutate de Guvern în ultima şedinţă

Guvernul a publicat lista actelor normative aprobate în ședinţa din 23 iunie 2022. Vom avea în vedere doar proiectele de legi:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative de care a luat act Guvernul în ultima sa şedinţă

Guvernul României a luat act de următoarele acte normative în ultima sa şedinţă:

I. ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată (PRIMĂ LECTURĂ).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative discutate astăzi în şedinţa Guvernului!

Guvernul va discuta astăzi mai multe proiecte de acte normative printre care amintim:

Categories
Economie Ştiri

Proiect privind modificarea regimului juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante!

Un proiect de lege prevede modificarea şi completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Proiecte de acte normative incluse pe agenda Guvernului!

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Justiţiei a finalizat trei noi proiecte de lege!

Ministerul Justiţiei a finalizat trei noi proiecte de lege dintr-un pachet de legi mai amplu:

Proiect de Lege privind reguli speciale de procedură pe perioada Pandemiei SARS-CoV-2 ”Justiţie în Pandemie”

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ultimele proiecte de acte normative aflate pe agenda Guvernului

Mai jos prezentăm ultimele acte normative aflate pe agenda Guvernului:

I. PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de acte normative care au fost incluse pe agendă şedinţei Guvernului

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinței Guvernului României din data de 6 ianuarie 2020.