Categories
Ştiri

Au fost aduse modificări Programului operaţional Competitivitate

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC) a fost recent modificat de Ordinul nr. 572/2021.