Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Un program pilot prevede implementarea catalogului electronic în şcoli

Ordinul nr. 5601/2023 prevede că se aprobă includerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care consemnează situaţia şcolară a elevilor în format electronic în programul de şcoli – pilot pentru anul şcolar 2023 – 2024.

Catalogul electronic se tipăreşte, semnează, avizează şi arhivează de către directorul unităţii de învăţământ, la finalul anului şcolar.

Categories
Economie Ştiri

Norme metodologice privind finanţarea şi monitorizarea programelor – nucleu de cercetare – dezvoltare

Hotărârea nr. 1405/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor – nucleu de cercetare – dezvoltare (INCD).

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, programele – nucleu sunt structurate pe proiecte de cercetare – dezvoltare componente, evaluate şi selectate pentru finanţare în cadrul competiţiei specifice organizate de către autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului este de 22!

Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” a fost recent modificată.

Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Au fost aprobate machetele de raportare a indicatorilor specifici programelor naţionale de sănătate curative

Au fost aprobate machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Un număr de 410 locuri au fost alocate în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali

Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2022, un număr de 410 locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, precum şi un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii modulului de management.

Categories
Economie Ştiri

Începând cu 1 martie 2021 sunt lansate noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei!

Ministerul Finanţelor anunţă că începând cu 1 martie 2021, sunt lansate noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei prin intermediul celor două programe, TEZAUR şi FIDELIS.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Ştiri

Noi facilităţi aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei

În Monitorul Oficial nr. 476 din 4 iunie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 1802/2020 privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Începând cu 1 iunie 2020 documentele care stau la baza implementării unor proiecte se vor transmite numai prin intermediul sistemului informatic

Începând cu data de 1 iunie 2020, autorităţile de management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii ale Programului operaţional Infrastructură mare, Programului operaţional Capital uman, Programului operaţional Competitivitate, Programului operaţional regional, Programului operaţional Capacitate administrativă, Programului operaţional Pescuit şi afaceri maritime, Programului operaţional Asistenţă tehnică, precum şi Autoritatea de management şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate sunt obligate să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor adiţionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, dosarele achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aprobate programele pentru evaluarea naţională şi bacalaureat

Au fost aprobate programele pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2019 – 2020 şi programele pentru susţinerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional 2020.

Categories
Ştiri Transporturi

Au avut loc mai multe reuniuni pentru pregătirea proiectelor de infrastructură

Ministrul Fondurilor Europene a coordonat zilele acestea o serie de reuniuni în scopul pregătirii proiectelor pentru perioada de programare 2021-2027 în vederea eficientizării folosirii fondurilor europene alocate României.