Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Au fost aprobate machetele de raportare a indicatorilor specifici programelor naţionale de sănătate curative

Au fost aprobate machetele de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Un număr de 410 locuri au fost alocate în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali

Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2022, un număr de 410 locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, precum şi un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii modulului de management.

Categories
Economie Ştiri

Începând cu 1 martie 2021 sunt lansate noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei!

Ministerul Finanţelor anunţă că începând cu 1 martie 2021, sunt lansate noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei prin intermediul celor două programe, TEZAUR şi FIDELIS.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Ştiri

Noi facilităţi aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei

În Monitorul Oficial nr. 476 din 4 iunie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 1802/2020 privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Începând cu 1 iunie 2020 documentele care stau la baza implementării unor proiecte se vor transmite numai prin intermediul sistemului informatic

Începând cu data de 1 iunie 2020, autorităţile de management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii ale Programului operaţional Infrastructură mare, Programului operaţional Capital uman, Programului operaţional Competitivitate, Programului operaţional regional, Programului operaţional Capacitate administrativă, Programului operaţional Pescuit şi afaceri maritime, Programului operaţional Asistenţă tehnică, precum şi Autoritatea de management şi beneficiarii proiectelor cu finanţare din Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate sunt obligate să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanţare, actelor adiţionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, dosarele achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aprobate programele pentru evaluarea naţională şi bacalaureat

Au fost aprobate programele pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2019 – 2020 şi programele pentru susţinerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional 2020.

Categories
Ştiri Transporturi

Au avut loc mai multe reuniuni pentru pregătirea proiectelor de infrastructură

Ministrul Fondurilor Europene a coordonat zilele acestea o serie de reuniuni în scopul pregătirii proiectelor pentru perioada de programare 2021-2027 în vederea eficientizării folosirii fondurilor europene alocate României.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Marile oraşe trebuie să ia măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici!

Comisia îndeamnă România, Grecia şi Malta să-şi adopte primele programe naţionale de control al poluării atmosferice şi să le comunice Comisiei, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se doreşte simplificarea procedurilor în implementarea proiectelor europene

Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) va propune autorităţilor de management şi Ministerului Fondurilor Europene măsuri concrete pentru simplificarea procesului de gestiune a programelor, prin simplificarea procedurilor în implementarea proiectelor, pe zona de achiziţii, de decontări sau prin reducere a unor termene, a declarat preşedintele ACRAFE.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Guvernul va adopta printr-o ordonanţă de urgenţă măsuri pentru evitarea dezangajării fondurilor europene

Guvernul va adopta printr-o ordonanţă de urgenţă măsuri pentru evitarea dezangajării fondurilor europene, astfel încât vor putea fi încheiate contracte de finanţare cu o valoare mai mare decât prevedeau alocările iniţiale din programele operaţionale, a declarat premierul.

„Astăzi vom avea pe ordinea de zi o ordonanţă de urgenţă pentru evitarea dezangajării fondurilor europene. Aşa cum am menţionat, mă interesează foarte mult ca să avem o absorbţie foarte mare a fondurilor europene şi, în acelaşi timp, să evităm dezangajarea fondurilor europene – şi mă refer în primul rând la Programul Operaţional Regional, dar şi la Programul Operaţional Infrastructură Mare. Vom adopta astăzi o nouă măsură pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi evitarea dezangajării, deci a pierderii unor alocări de sume pe anumite programe operaţionale”, a afirmat Premierul.