Categories
Economie Ştiri

Cercetătorii din străinătate își pot desfășura proiectele în instituții sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a lansat apelul pentru Investiția 8 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, în valoare de 168 milioane de euro.

Categories
Internaţional Ştiri

Încep negocierile cu Canada în vederea încheierii unui acord

Prin Decizia nr. 1526/2022 se autorizează începerea negocierilor cu Canada în vederea unui acord privind principiile generale ale participării Canadei la programele Uniunii şi privind asocierea Canadei la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa (2021-2027).

Categories
Economie Ştiri

A fost prelungit Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Guvernul a adoptat propunerea de prelungire a programului de eficientizare energetică a blocurilor derulat de Ministerul Dezvoltării prin Ordonanţa nr. 21/2022.

Categories
Economie Ştiri

Au fost aprobate Normele pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013

Ordinul nr. 2014/2022 prevede aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Termenul – limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine este 15 septembrie!

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie au fost modificate şi completate de Ordinul nr. 239/2022.

Termenul – limită până la care se depune cererea de înscriere în Program, prevăzută la art. 9 din Legea nr. 195/2018, este data de 15 septembrie 2022 inclusiv.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A intrat în vigoare Programul de schimburi culturale între România şi India

La data de 1 iulie 2022 a intrat în vigoare Programul de schimburi culturale între Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru perioada 2022 – 2027, semnat la New Delhi la 1 iulie 2022.

Ordinul nr. 1829/2022 prevede că părţile vor încuraja şi facilita schimbul de spectacole de teatru în ambele state şi participarea la festivaluri de teatru locale şi internaţionale.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Termene limite în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 au fost modificate de Ordinul nr. 215/2022.

Termenul – limită pentru implementarea integrală de către beneficiari a programelor de restructurare/reconversie aferente Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 este 31 iulie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăţilor de către A.P.I.A. se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice

Metodologia – cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile a fost aprobată de Ordinul nr. 4224/2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene

OUG nr. 97/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Noutăţi privind Programul RURAL INVEST

Ordinul nr. 1487/2022 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.073/2022 privind aprobarea Convenţiei de implementare a Programului RURAL INVEST.

Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanţărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale.