Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Ghid de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Ordinul nr. 1063/2023 prevede aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

Categories
Economie Ştiri

62 miliarde euro acordate în cadrul programului – cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes»

Hotărârea nr. 354/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului – cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”.

Se aprobă programul – cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 62 miliarde euro sau echivalent euro din orice valută.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Prima ediție FIDELIS 2023 a înregistrat cea mai mare sumă investită până acum

Prima ediție a programului de titluri de stat pentru populație din acest an, FIDELIS, a marcat trei premiere:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Procedura privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Ordinul nr. 1354/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Categories
Articole Economie Transporturi

Ce condiții trebuie îndeplinite în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate?

Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate a fost modificat și completat de Ordinul nr. 864/2023.

Obiectul Programului constă în finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricaţiei, în schimbul predării acestuia spre casare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se va demara un Program naţional de asistenţă psihologică şi socială a consumatorilor de droguri!

Hotărârea nr. 1581/2023 prevede aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023 – 2026.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul “Henri Coandă” este destinat elevilor şi studenţilor pentru finanţarea participării la competiţiile tehnico – ştiinţifice

Programul “Henri Coandă” a fost aprobat de Hotărârea nr. 1432/2022.

Programul “Henri Coandă” atrage, formează şi stimulează interesul elevilor şi studenţilor către domeniile cercetare – dezvoltare, inovare şi transformare digitală, respectiv formează şi dezvoltă noi talente prin sprijinirea participării şi recunoaşterea performanţei la competiţiile tehnico – ştiinţifice internaţionale destinate elevilor şi studenţilor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Motodologia decontării serviciilor din cadrul Programului “Din grijă pentru copii”

Hotărârea nr. 1389/2022 prevede aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat Programul Dezvoltare Durabilă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Dezvoltare Durabilă, aferent perioadei de programare 2021–2027.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Cooperarea teritorială europeană este susţinută de România

Conform Hotărârii nr. 144/2022 Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014 – 2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate şi în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor – COM(2022) 362 final – respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.