Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele de formare profesională se pot desfăşura şi în sistem online

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 au fost modificate de Hotărârea nr. 474/2022.

Categories
Economie Ştiri

În cadrul Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny” pot fi preluate şi alte investiţii

OUG nr. 40/2022 prevede instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny” şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Proiect. Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Programul naţional de investiţii “Anghel Saligny”

Programul naţional de investiţii “Anghel Saligny” este un program multianual, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are ca obiectiv general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ – teritoriale cu dotări tehnico – edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă, cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Guvernul a adoptat recent două ordonanţe de urgenţă pentru stimularea investiţiilor

Guvernul a adoptat recent două ordonanţe de urgenţă pentru stimularea investiţiilor şi sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii :

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost majorată valoarea Programului naţional de Competenţe digitale pentru angajaţi

Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 este de 100.483 mii de lei, echivalentul a 20.796.007,29 de euro la cursul InforEuro din luna august 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

556 proiecte semnate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate în 2021!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, anunţă că a semnat, în anul 2021, 556 proiecte, în valoare totală de 2,776 miliarde lei, cu beneficiarii acestui Program.
 
485 contracte, în valoare totală de 1,441 miliarde lei, au fost semnate cu beneficiarii axei prioritare 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, iar 71 contracte, în valoare de 1,334 miliarde lei, sunt aferente axei prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

Norme metodologice pentru aplicarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor

Hotărârea nr. 1296/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 7/2022 prevede aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Planul naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare continuă şi anul 2022!

Planul naţional de cercetare – dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III) continuă şi anul 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul Şcoală după şcoală continuă!

Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe “Şcoala după şcoală”, dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.