Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se va demara un Program naţional de asistenţă psihologică şi socială a consumatorilor de droguri!

Hotărârea nr. 1581/2023 prevede aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023 – 2026.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul “Henri Coandă” este destinat elevilor şi studenţilor pentru finanţarea participării la competiţiile tehnico – ştiinţifice

Programul “Henri Coandă” a fost aprobat de Hotărârea nr. 1432/2022.

Programul “Henri Coandă” atrage, formează şi stimulează interesul elevilor şi studenţilor către domeniile cercetare – dezvoltare, inovare şi transformare digitală, respectiv formează şi dezvoltă noi talente prin sprijinirea participării şi recunoaşterea performanţei la competiţiile tehnico – ştiinţifice internaţionale destinate elevilor şi studenţilor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Motodologia decontării serviciilor din cadrul Programului “Din grijă pentru copii”

Hotărârea nr. 1389/2022 prevede aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat Programul Dezvoltare Durabilă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Dezvoltare Durabilă, aferent perioadei de programare 2021–2027.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Cooperarea teritorială europeană este susţinută de România

Conform Hotărârii nr. 144/2022 Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014 – 2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate şi în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor – COM(2022) 362 final – respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Durata Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime, prelungit până la finalul anului 2023!

Hotărârea nr. 1283/2022 prevede modificarea art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Unităţile administrativ – teritoriale vor fi finanţate pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice

Ghidul de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug – in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal a fost aprobat de Ordinul nr. 2595/2022.

Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Categories
Articole Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Cabinetele de medicină de familie pot deschide puncte secundare de lucru

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost modificată de Legea nr. 282/2022.

Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază. Însă un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost înfiinţat Comitetul consultativ pentru asistenţă în implementarea programului de decarbonizare

A fost înfiinţat Comitetul consultativ pentru asistenţă privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare.

Categories
Economie Ştiri

Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale

Ordinul nr. 1294/2022 prevede aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare.