Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Protecţie socială

Un Program naţional va fi destinat consolidării clădirilor cu risc seismic ridicat

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost publicat Ghidul de implementare pentru Schema de Granturi-Programul Național Reducerea Abandonului Școlar

Ministerul Educației, în colaborare cu Banca Mondială, a realizat și publicat Ghidul beneficiarului – Schema de granturi PNRAS (inclusiv anexele). 

Documentul își propune să răspundă la toate posibilele întrebări adresate atât de către inspectoratele școlare, cât și de către beneficiari, având scopul de a fi un instrument de sprijin pentru școli în implementarea proiectelor. Ghidul include informații cu privire la managementul proiectelor pentru respectarea indicatorilor, asigurarea vizibilității, raportări, flux de activități, sustenabilitate, acte adiționale etc. De asemenea, oferă informații și clarificări privind aspectele financiare, juridice, derularea achizițiilor publice și alte elemente necesare pentru o implementare optimă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Au fost stabilite măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală

Ordonanţa nr. 28/2022 prevede stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I.

Categories
Articole Transporturi

A fost aprobat un nou Program naţional de siguranţă în aviaţia civil

Ordinul nr. 1359/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 792/2022, prevede aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă.

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă (PNSAC) descrie sistemul naţional de siguranţă al aviaţiei civile, cuprinzând cadrul legislativ, activităţile şi procesele utilizate pentru a gestiona siguranţa aviaţiei civile în România.

PNSAC stabileşte cadrul de reglementare necesar pentru elaborarea şi aprobarea strategiilor şi politicilor în domeniul siguranţei aviaţiei civile, precum şi pentru elaborarea, aprobarea şi implementarea Planului naţional de siguranţă a aviaţiei civile, prin care este stabilit şi monitorizat nivelul acceptabil de siguranţă în aviaţia civilă din România.

Aeroclubul României exercită atribuţiile de autoritate de certificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate şi de licenţiere a personalului care operează acest tip de aeronave, precum şi de certificare a funcţionării aparatelor de lansare la zbor şi a funcţionării turnurilor de paraşutism, în condiţiile autorizării de către AACR.

În această calitate, AR este responsabil pentru implementarea acţiunilor care decurg din prevederile PNSAC, ce au ca scop creşterea nivelului de siguranţă în domeniul aferent operaţiunilor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi a funcţionării aparatelor de lansare la zbor şi a turnurilor de paraşutism.

Potrivit ştirilor juridice, procesul de certificarea a agenţilor aeronautici civili presupune întreprinderea acţiunilor necesare pentru asigurarea unui nivel corespunzător de siguranţă în activităţile specifice desfăşurate, ca parte a sistemului de management al siguranţei la nivel naţional, descris în PNSAC.

Categories
Activităţi industriale Economie Piaţa muncii Ştiri

Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţi a fost majorată

Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 a fost recent modificată de Hotărârea nr. 982/2022.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Termene limite în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 au fost modificate de Ordinul nr. 215/2022.

Termenul – limită pentru implementarea integrală de către beneficiari a programelor de restructurare/reconversie aferente Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 este 31 iulie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăţilor de către A.P.I.A. se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Încep lucrările de cadastru cu fonduri europene în 228 de comune

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) începe înregistrarea sistematică a proprietăţilor în evidenţele de cadastru şi carte funciară în 228 de comune din 36 de judeţe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Finanţarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023

Hotărârea nr. 836/2022 modifică Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023.

Detalierea fondurilor alocate desfăşurării activităţilor specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului naţional, aprobat în condiţiile legii.

Categories
Ştiri

Gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne

OUG nr. 96/2022 prevede gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021 – 2027.

Fondurile europene dedicate se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, ale programelor naţionale aprobate prin decizii ale Comisiei Europene şi ale legislaţiei naţionale aplicabile.

Categories
Social Ştiri

Procedura de înscriere în Registrul psihologilor din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei

Hotărârea nr. 60/2021 prevede aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”.