Categories
Economie Ştiri

A fost aprobate normele Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

În Monitorul Oficial nr. 789/2020 a fost publicat Ordin nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul Naţional INNOTECH STUDENT va fi implementat

Obiectivul Programului Naţional INNOTECH STUDENT este creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene a prezentat actele normative necesare implementării măsurilor de sprijinire a economiei

În şedinţa de Guvern, Ministerul Fondurilor Europene a prezentat actele normative necesare implementării măsurilor de sprijinire a economiei, dar şi pentru finanţarea spitalelor implicate în lupta cu COVID-19.

Concret, au fost dezbătute programele naţionale pentru pentru racordarea la reţeaua de gaze naturale, dar şi cele pentru acordarea de granturi IMM-urilor, sprijinirea întreprinderilor de tip social din mediul rural şi creşterea abilităţilor digitale ale angajaţilor din România. O altă măsură dezbătută a fost flexibilizarea implementării Programelor Operaţionale Regionale în viitoarea perioadă de programare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

A fost aprobat Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2020 – 2022 care cuprinde Centralizatorul creditelor de angajament alocate pe unităţi administrativ – teritoriale în perioada 2020 – 2022 şi al creditelor bugetare alocate în anul 2020, precum şi estimările bugetare pentru anii 2021 şi 2022 şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2020 – 2022.

Categories
Economie Ştiri

Măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

OUG nr. 94/2020 prevede unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale.