Tag-Archive for » program de sănătate «

Parlamentul grec a aprobat un proiect de lege care va permite producerea de marijuana în scopuri medicale.

„Suntem în discuții pentru a licenția o singură unitate care să includă producția, procesarea precum și fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba”, a spus ministrul Sănătății.

Partidele din opoziție care au votat în favoarea proiectului de lege au apreciat ca fiind incomplet cadrul legal introdus de guvern.

lc
La 27 august Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016.

Prima modificare la H.G. nr. 206/2015 se referă la articolul 4 unde după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2*1) cu următorul cuprins:
(2*1) Pentru anul 2016 includerea unităților de specialitate în programele naționale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a unei metodologii de selecție care se aprobă prin normele tehnice, până la data de 31 decembrie 2015.”

Tot la articolul 4 se modifică litera c) de la alineatul (3), astfel că va avea următorul cuprins:
c) furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale; selecția furnizorilor privați de servicii medicale se realizează conform prevederilor alineatului (2*1);”.

descărcare (5)Ministerul Sănătăţii a supus spre dezbatere publică proiectul de act normativ Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.

În prezent, derularea programelor naţionale de sănătate se realizează în conformitate cu prevederile:
– titlului II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările și completările ulterioare;
– Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publice pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, cu modificările și completările ulterioare;
– Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Aceste acte normative asigură cadrul legal al derulării programelor naţionale de sănătate până la data de 31 martie 2015.

Printre schimbările preconizate se menţionează asigurarea cadrului legislativ pentru derularea programelor naţionale de sănătate în perioada 2015 și 2016. În acest sens, în principal, se are în vedere continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare.

În acord cu direcțiile de acțiune prevăzute în aria strategică de intervenție1 ,,Sănătate publică’’ din cadrul anexei la HG nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale începând cu data de 1 aprilie 2015, Ministerul Sănătăţii îşi asumă derularea şi finanţarea din bugetul propriu al unui număr de 15 programe naționale de sănătate publică cu impact major asupra sănătății publice.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate își asumă responsabilitatea derulării și finanțării unui număr de 14 programe naționale de sănătate curative.