Tag-Archive for » Profit «

Comisia Europeană a informat companiile din sectorul tehnologiei că opţiunea sa preferată pentru reforma taxării afacerilor online ar fi o nouă metodă de impozitare a profiturilor, nu a veniturilor, propunere salutată de industria de profil.

Un prim proiect al propunerii, arată că o soluţie structurală ar implica taxarea profiturilor obţinute din activităţi digitale în ţările unde sunt obţinute. În prezent, aceste profituri sunt impozitate în ţările unde sunt înregistrate sediile centrale ale companiilor respective. Mai mult …

Preşedintele a promulgat luni Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În luna aprilie, Guvernul a modificat şi completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii şi taxa pe valoarea adăugată.

Actul normativ clarifică aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, în contextul în care s-a stabilit practicarea acestei măsuri pe perioadă nedeterminată şi s-a extins şi pentru licenţe de utilizare a programelor informatice.  Mai mult …

Premierul a declarat că România va implementa Directiva UE privind plata impozitului în ţara unde se face profitul, ca o măsură compensatorie pentru renunţarea la impozitul pe cifra de afaceri, scopul fiind de a evita diminuarea bazei de impozitare de către companiile care încearcă să eludeze statul român la plata contribuţiilor.

Premierul a afirmat: “În programul de guvernare (impozitul pe cifra de afaceri – n.r.) a fost spus nu ca scop în sine, ci ca mijloc, de a încerca să evităm anumite zone în care anumiţi actori economici pur şi simplu au impresia că sunt mai dibaci ca noi. Până acum le-a ieşit. Vom avea grijă să nu le mai iasă de acum încolo. Mai mult …

Conform noului program de guvernare, de la 1 ianuarie 2018 companiile nu vor mai plăti impozit pe profit, ci pe cifra de afaceri, cu 2-3 trepte de impozitare.

În ceea ce priveşte impozitarea profitului, programul de guvernare propune impozitarea suplimentară a profiturilor obţinute din extracţia de resurse natural şi neprelucrate în România, cu cel puţin 20%, prin adoptarea noii legi a redevenţelor, cel târziu la finalul anului 2017.

Vor avea de câştigat companiile care raportează profit mare şi plătesc impozit pe profit, şi vor avea de pierdut companiile care au cifră de afaceri mare, dar raportează pierderi.

cum-platim-impozitul-pe-locuinta-si-cas-din-2016
Guvernul a emis o ordonanță conform căreia scutirea pe profitul reinvestit va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017
.

Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului“, scrie în actul normativ.

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit urma să expire la finalul anului 2016, însă facilitatea a fost extinsă pe perioadă nedeterminată. De asemenea, se precizează că procentul de compensare în cotă forfetară va fi 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul 2019.

guvernCu scopul eliminării metodelor de evitare a obligaţiilor fiscale practicate de majoritatea multinaţionalelor a fost înaintată iniţiativa legislativă care prevede impozitarea firmelor în locul (ţara) în care a fost realizat profitul şi transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului European, măsură pentru care România are anul 2019 ca termen de implementare.

În prezent multinaţionalele aplică metode de mutare a profiturilor în ţările cu un regim de impozitare favorabilă, dar şi metoda de împrumutarea filialei şi apoi utilizarea câştigurilor acesteia pentru rambursarea împrumutului, cheltuiala respectivă fiind deductibilă fiscal (scutită de impozitare). Astfel că, în loc de profit, filiala locală rambursează, deductibil, împrumutul acordat de compania-mamă, erodându-şi marja de profit.

cum-platim-impozitul-pe-locuinta-si-cas-din-2016
România se va alătura țărilor și jurisdicțiilor care lucrează cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu membrii G 20 la dezvoltarea standardelor Proiectului BEPS (Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor) și la monitorizarea implementării acestui pachet, care urmează să fie aplicat și în țara noastră, ținând cont de particularitățile de dezvoltare.

În acest sens, Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, aderarea României ca asociat la Forumul de implementare a Proiectului BEPS, ceea ce va permite participarea țării noastre la realizarea măsurilor privind combaterea erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor, precum și implementarea acestora pe teritoriul național.

Experiența acestui forum va adăuga valoare și implementării recomandărilor Uniunii Europene, în contextul propunerii de Directivă elaborată de Consiliu privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, care afectează în mod direct funcționarea pieței interne.

bani-lei5Recomandările finale ale celei de-a doua comisii speciale pentru deciziile fiscale au fost aprobate în plen in iulie 2016. Evitarea impozitării este legală, dar nu și evaziunea fiscală.

Erodarea bazei impozabile:
– Erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor: strategii de plănuire a impozitelor care exploatează golurile din arhitectura sistemului internațional de impozitare pentru a transfera profiturile artificial în locuri unde nu există activitate economică sau impozitare. Rezultatul este reducerea sau eliminarea impozitelor plătite;
– Baza fiscală consolidată comună a societăților;
– Evitarea impozitării: folosirea unor instrumente legale pentru a plăti cea mai mică sumă posibilă ca impozit. Nu trebuie confundată cu evaziunea fiscală, care este ilegală și deliberată;
– Sistemul fiscal de „ruling”: declarație scrisă emisă de o autoritate fiscală, care fixează felul în care va fi calculat impozitul pentru o corporație și ce dispoziții vor fi folosite;
– Regimurile fiscale pentru brevete: este un regim fiscal pentru drepturile privind proprietatea intelectuală.

buget
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, veniturile bugetare colectate de ANAF de la începutul anului până la data de 16 martie 2016 au fost de 35.752,4 milioane de lei, ceea ce reprezintă cu 7% (indice nominal) mai mult faţă de perioada similară a anului 2015 (33.498,9 milioane de lei).

Din informaţiile analizate până la această dată, situaţia veniturilor colectate, în detaliu, se prezintă astfel:

  • La bugetul de stat s-au încasat 24.198,9 milioane de lei, cu 9 % (indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2015 (22.235,1 milioane de lei), astfel:
  1. la impozitul pe profit s-au încasat 846,6 milioane de lei, cu 32% (indice nominal) mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2015 (639,9 milioane de lei);
  2. la impozitul pe venit s-au încasat 4.555,7 milioane de lei, cu 3% (indice nominal) mai mult decât în 2015 (4.440,6 milioane de lei);
  3. încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 10.290,2 milioane de lei, cu 0,24% mai mici faţă de încasările din perioada similară a anului 2015 (10.314,8 milioane de lei);
  4. încasările din accize (inclusiv taxa pe viciu) au fost mai mari cu 10% (în termeni nominali) faţă perioada analizată a anului precedent, veniturile până la 16 martie 2016 fiind de 4.692,8 milioane de lei (un plus 444,5 milioane de lei);
  5. încasările la capitolul “rest venituri” au fost mai mari cu 936,1 milioane de lei (49%) faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2015.
  • La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate, la data de 16 martie, se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 3% indice nominal (3.814,1 milioane de lei faţă de 3.714,6 milioane de lei în perioada similară a anului 2015).
  • La bugetul asigurărilor sociale de stat se constată o creştere a încasărilor cu 6% (6.248,7 milioane de lei cumulat faţă de 5.875,5 milioane de lei în perioada similară a anului 2015).
  • La bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 14% (324,7 milioane de lei cumulat la data de 16 martie 2016 faţă de 284,8 milioane de lei în perioada similară a anului 2015).

lcÎn Monitorul Oficial nr. 136/2016 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”, cu intrare în vigoare la data publicării dar şi abrogarea Ordinului ANAF nr. 1994/2012.

Formularul 012 a fost actualizat recent de Fisc, în concordanță cu prevederile noului Cod fiscal. Schimbările se referă la opțiunea privind sistemul de declarare și plata impozitului pe profit fiind obligatorie tot pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi.

Reamintim că formularul 012 se utilizează de către contribuabilii, plătitorii de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune.

Astfel potrivit art. 41 alin (1) din noul Cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, contribuabilii au obligația să declare și să plătească impozitul pe profit trimestrial și să îl definitiveze până la data de 25 martie, inclusiv, a anului următor. Contribuabilii pot să opteze, potrivit art. 41 alin (2) din Codul fiscal, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial, cu excepțiile prevăzute de lege.