Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Asistenţii medicali generalişti care au întrerupt exercitarea profesiei mai mult de 4 ani trebuie să fie reatestaţi profesional!

Decizia nr. 46/2021 prevede completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Prevederile care reglementează perioada de probă încalcă dispoziţiile constituţionale?

Codul muncii prevede că pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
Iar pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost publicate Normele privind formarea profesională a auditorilor financiari

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 752 din data de 31 august 2018, au fost publicate Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari din 14.08.2018.

Normele reglementează formarea profesională continuă în activitatea de audit financiar pentru auditorii financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, care pot desfășura audit statutar, precum și cerințele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare și de calitate a profesioniștilor din domeniul auditului financiar și se aplică tuturor auditorilor financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic care pot desfășura activitatea de audit statutar.

Categories
Articole Financiar bancar Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi

Cum trebuie revizuită calitatea activității de audit financiar? Așa cum prevăd noile norme!

audit financiarMeseria este brățară de aur. O brățară poate fi și de platină, dar dacă nu-i purtată cum se cuvine, cu demnitate și doar de către cine trebuie, într-atât îi poate scădea valoarea în ochii privitorului, încât poate părea o simplă tinichea. Un proverb din îndepărtatele ținuturi ale Chitaiului spune că plăcerea exercitării meseriei conduce la desăvârșirea muncii. La o activitate de calitate!

Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă Ştiri

Dreptul la educaţie este garantat, în condiţiile legii

images

În şedinţa de miercuri a Comisiei pentru revizuirea Constituţiei au fost adoptate mai multe amendamente la art. 32 privind dreptul la educaţie, care prevede că dreptul la educaţie este garantat în condiţiile legii şi se asigură prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie, perfecţionare şi de formare profesională şi continuă.

Învăţământul general gratuit, universal şi obligatoriu, dar şi asigurarea statului la accesul tuturor persoanelor la învăţământul general constituie un alt amendament adoptat, cel al Forumului Constituţional.

Alin. (7) al art. 32 rămâne la fel, astfel, statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult, iar în şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.