Categories
Economie Ştiri

A fost suspendată distribuţia în afara României a materiilor prime utilizate la fabricarea biocidelor

A fost suspendată temporar distribuţia în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 şi TP2, precum şi a produselor biocide TP1 şi TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide se modifică

Disinfectants

Pe 25 noiembrie 2015, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie 2013.

Având în vedere că Hotărârea de Guvern nr. 956 privind plasarea pe piaţă a tarifelor biocide, care a stat la baza Ordinului 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide, a fost abrogată, şi faptul că este necesară stabilirea de tarife pentru toate tipurile de proceduri de avizare, notificare, autorizare prevăzute în legislaţia europeană în domeniu, se impune atât elaborarea unui ordin care să cuprindă tarifele pentru autorizarea naţională, precum şi mofificarea art. 7, alin. (1), pentru reglementarea acestui aspect .

Prin prezentul proiect de act normativ se asigură aplicarea prevederilor art. 80 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

Modificarea acestui ordin a apărut din necesitatea separării reglementărilor referitoare la tarifele aferente recunoaşterii reciproce de celelalte proceduri de autorizare a biocidelor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Noi reglementări privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

Disinfectants

În România, stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 528 s-a realizat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014.

Având în vedere că Hotărârea de Guvern nr. 956 privind plasarea pe piaţă a tarifelor biocide şi care a stat la baza Ordinului 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide, a fost abrogată, se impune atât elaborarea unui ordin care să cuprindă tarifele pentru autorizarea naţională precum şi faptul că este necesară stabilirea de tarife pentru toate tipurile de proceduri de avizare, notificare, autorizare prevăzute în legislaţia europeană în domeniu, precum şi mofificarea art. 7, alin. (1), pentru reglementarea acestui aspect .

Astfel, în data de 23 septembrie 2015, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind  modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor  măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22  mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Măsuri necesare pentru efectuarea controalelor oficiale privind utilizarea produselor biocide

primul-centru-privat-de-genetica-medicala-lansat-oficial-la-bucuresti-102490-1

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

Potrivit actului normativ, personalul împuternicit efectuează controale oficiale astfel:
1) Personalul împuternicit al Ministerului Sănătăţii efectuează controale oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru: dezinfectanţi pentru igiena umană; dezinfectante şi algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale; dezinfectanţi pentru apa potabilă ş.a.;
2) Personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu efectuează controale oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru: conservanţi pentru produse în timpul depozitării; conservanţi pentru pelicule; conservanţi pentru lemn; conservanţi pentru fibre, piele, cauciuc şi materiale polimerizate ş.a.;
3) Personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controale oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru: dezinfectanţi pentru igiena veterinară; dezinfectanţi pentru produse alimentare, conform competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare; dezinfectanţi pentru hrană pentru animale; Avicide; Moluscocide, vermicide şi produse utilizate pentru combaterea altor nevertebrate; piscicide.

De asemenea, fiecare persoană împuternicită completează declaraţia de confidenţialitate anual şi ori de câte ori intervin modificări în statutul sau activitatea acestora şi o transmite, după caz la Ministerul Sănătăţii, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012

downloadRegulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide necesită, pentru punerea în aplicare în România, modificări ce privesc în principal atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide are ca obiectiv îmbunătăţirea liberei circulaţii a produselor biocide în interiorul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale şi a
mediului.
Prin prezenta hotărâre se stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. Astfel Ministerul Sănătăţii se desemnează ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor naţionale necesare aplicării Regulamentului, iar Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt desemnate ca autorităţi responsabile de respectarea obligaţiilor stabilite în Regulament, conform competenţelor. Comisia Naţională pentru Produse Biocide are atribuţii privind evaluarea substanţelor active, autorizarea produselor biocide, recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide pe teritoriul României.
Institutul Naţional de Sănătate Publică este instituţia mandatată de către Ministerul Sănătăţii pentru relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).