Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

Formularea unei cereri de recuzare nu împiedică efectuarea actelor de procedură

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este în lucru!

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a declarat că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este în lucru, în plin proces de consultări cu Comisia Europeană.

Însă nu este un document final, acum, cel pe care se realizează consultările şi nu este trimis oficial la Bruxelles.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificara Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost iniţiat procesul de digitalizare a activităţii Ministerului Justiţiei

Ministrul Justiţiei a semnat Ordinul ministerial nr.1582/C/2020 prin care iniţiază procesul de digitalizare a activităţii Ministerului Justiţiei.

Acest proces va fi unul complex, de durată, care include ca primi trei paşi documentarea preliminară asupra soluţiilor tehnice de digitalizare, elaborarea unui concept şi elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Categories
Articole Drept penal

Dispoziţiile care exclud posibilitatea atacării cu recurs în casaţie a deciziilor ICCJ au fost declarate neconstituţionale

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la  dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care are următorul cuprins:

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

A avut loc reuniunea informală a miniștrilor de justiție din UE

Ministerul Justiției a anunțat că în perioada 7-8 februarie 2019, sub Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, au avut loc la București, Palatul Parlamentului, lucrările reuniunii informale a miniștrilor de justiție și afaceri interne (JAI), potrivit unui comunicat.

În timpul primei sesiuni de lucru, au fost abordate aspecte referitoare la modalitățile de dezvoltare în continuare a cooperării judiciare în materie civilă și comercială.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la evaluarea imobilului

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 12 noiembrie 2018, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secția a IV-a civilă, în dosarul nr. 41111/3/2016, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă:

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Intervenientul în proces trebuie să justifice un interes personal

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că terțul, intervenind în proces, trebuie să justifice un interes personal în participarea la judecata procesului ce se desfăşoară între alte persoane, fără a deveni un simplu apărător al părţii în favoarea căreia a intervenit, deși natura juridică a intervenției accesorii este de apărare, în vreme ce intervenţia principală este o veritabilă cerere de chemare în judecată formulată împotriva părţilor iniţiale.

Categories
Articole Drept penal

Plangerea prealabilă, o excepţie de la regula generală a oficialităţii procesului penal

În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Iar fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele.

Art. 157 alin. 3) C. penal prevede că fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Social Ştiri

Toţi consumatorii români trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi de protecţie a datelor personale!

Toţi consumatorii români trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi de protecţie a datelor personale, similar celor din Uniunea Europeană, şi nu este oportun ca legislaţia din România să fie mai restrictivă faţă de regulile impuse deja de UE, susţine Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, noul regulament schimbă modul în care organizaţiile, indiferent de tipul lor, vor gestiona datele personale ale clienţilor. Acest lucru este cu atât mai relevant pentru companiile de asigurări care, prin natura activităţii desfăşurate, sunt obligate să prelucreze date personale ale clienţilor şi potenţialilor clienţi. De aceea, interzicerea prelucrării datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, ar putea avea un caracter blocant în segmentul asigurărilor, unde declaraţiile consumatorului cu privire la starea de sănătate sunt extrem de importante.