Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Hotărârea nr. 849/2023 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Competența teritorială de soluționare a plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

Împotriva procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Insă Legea nr. 254/2023 prevede că plângerea se poate depune și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

A fost aprobat “Procesul – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de Direcţia generală de informaţii fiscale

Ordinul nr. 1106/2023 prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, utilizat de personalul Direcţiei generale de informaţii fiscale şi al structurilor de informaţii fiscale.

Formularul are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Procesul – verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către ANFP

Ordinul nr. 205/2023 prevede aprobarea conţinutului formularului tipizat şi caracteristicilor de tipărire ale procesului – verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Formularul tipizat al procesului – verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Proces – verbal de sancţionare a contravenţiilor uttilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale, modificări!

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale a fost modificat de Ordinul nr. 1842/2022.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede aprobarea formularului procesului-verbal utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1036/2021, pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.

Categories
Protecţia consumatorului Ştiri

Extrasele de cazier comercial sunt valabile 6 luni!

Înregistrarea în cazierul comercial se efectuează în mod obligatoriu de către comisarul titular al procesului – verbal de constatare a contravenţiei prin înscrierea tuturor datelor de identificare ale operatorului economic/profesionistului şi completarea tuturor informaţiilor din cazierul comercial sau de către un alt comisar desemnat de către şeful ierarhic superior, în cazul în care comisarul titular, din motive obiective, nu poate efectua înregistrarea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor MAI

Ordinul nr. 111/2022 prevede completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Formularul procesului-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii se află în fază de proiect

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Un nou formular-tip al Procesului-verbal de sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor

Ordinul nr. 1437/2022 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 689/2006 pentru aprobarea formularului – tip al Procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor.