Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

CEDO. Cauza Gal împotriva României

În Cauza Gal împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încă o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional

CEDO. Cauza Negulescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o cauza care priveşte acuzaţii potrivit cărora procesul penal îndreptat împotriva reclamantei pentru o infracţiune minoră a fost inechitabil, în măsura în care instanţa s-a bazat pe declaraţiile unor martori cărora reclamanta nu le-a putut adresa întrebări.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

CEDO. Cauza Corneschi împotriva României

Cauza are ca obiect un capăt de cerere introdus în temeiul art. 6 alin. 1 din Convenţie, potrivit căruia o acţiune în contencios administrativ a fost soluţionată pe baza unor informaţii clasificate, la care reclamantul nu a avut acces, astfel încălcându-se dreptul la procedură contradictorie şi la egalitatea armelor.

Categories
Articole Drept penal Persoane juridice. Societăţi

O dispoziţie din Codul penal a fost declarată neconstituţională!

Codul penal, art. 137 alin. 3 Cod penal, prevede că în ceea ce priveşte pedeapsa aplicabile persoanei juridice cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state

CEDO. Cauza Lungu împotriva României

România a fost din nou condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Cauza Lungu împotriva României, publicată în Monitorul Oficial nr. 680/2021.

Reclamantul se plânge de inechitatea procesului penal îndreptat împotriva sa, ca urmare a omisiunii audierii de către instanţe a martorului şi a folosirii transcrierilor înregistrărilor convorbirilor sale pe care nu a avut posibilitatea să le consulte şi pentru care nu a putut să obţină efectuarea unei expertize.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Statul român bun de plată! Cauza Mihancea împotriva României!

În Cauza Mihancea împotriva României, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a hotărât că a fost încălcat art. 6 din Convenţie care prevede că orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil.

Categories
Articole

CCR.Sintagma “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul OUG nr.55/2002 este constituţională?

Regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi este reglementat de OUG nr. 55/2002.

Potrivit ştirilor juridice Ordonanţa menţionată mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Internaţional

CEDO.Cauza Antohi împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat din nou România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Hotărârea în cauza Antohi împotriva României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 15/2020.

Categories
Articole Drept penal

Dispoziţiile care exclud posibilitatea atacării cu recurs în casaţie a deciziilor ICCJ au fost declarate neconstituţionale

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la  dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care are următorul cuprins:

Categories
Drept penal

ICCJ. Respingerea probei cu expertiza

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că pentru a intra sub incidența prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea concurenței nr. 21/1996 şi art. 101 alin. 1 TFUE orice restrângere a concurenței trebuie să fie apreciabilă, adică să aibă un caracter semnificativ, sarcina probei acestui caracter semnificativ revenind autorității de concurență care, în acest scop, trebuie să definească piaţa relevantă şi să stabilească cotele pe această piaţă ale părţilor participante la înţelegere.