Tag-Archive for » proces civil «

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate nu demonstrează culpa procesuală a celui care o invocă, în sensul de parte care pierde procesul, conform art. 453 alin. 1 C. proc. civ.. În consecință, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de completare a dispozitivului deciziei privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Cele de mai sus le regăsim în Decizia nr. 658 din data de 3 februarie 2018 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect completare dispozitiv.

Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată.

Potrivit Codului de procedură civilă, mai exact. art. 23 alin.2), preşedintele veghează ca ordinea şi solemnitatea şedinţei să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege. Mai mult …

Regula este că partea care pierde un proces va suporta cheltuielile de judecată care constau în taxă de timbru, onorariu de avocat și de expert. Sunt situații în care partea care câștigă nu solicită acordarea acestor cheltuieli în litigiul respectiv, ci pe cale separată printr-un alt proces.

Atât vechiul Cod de procedură civilă, cât și actualul Cod acceptă posibilitatea ca, cel care câștigă procesul (fie nu solicită aceste cheltuieli de judecată în cursul procesului, fie, deși le cere, instanța omite să se pronunțe asupra lor) să poată formula o acțiune separată de recuperare a acestora în termen de 3 ani de la soluționarea definitivă a procesului. Mai mult …

UE

Dreptul la asistență juridică permite celor care nu au suficiente resurse financiare să facă față costurilor unui proces , să fie reprezentați juridic. Sisteme de asistență juridică există în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), atât în procesele civile, cât și în procesele penale.

Asistenţa juridică în procesele civile

În toate statele membre ale UE există un sistem de asistență juridică. În cazul în care sunteți parte într-un litigiu cu o societate, o persoană care practică o profesie liberală, un angajator sau o altă persoană în țara de reședință și nu aveți suficiente resurse financiare pentru a intenta o acțiune în instanță, puteți solicita asistență juridică în temeiul reglementărilor național.

Atunci când sunteți parte într-un litigiu cu o societate, o persoană care practică o profesie liberală, un angajator sau o altă persoană care nu e cetăţean european și nu aveți suficiente resurse financiare pentru a intenta o acțiune în instanță, puteți solicita asistență juridică în litigii transfrontaliere. Mai mult …

inst2Mersul lent al justiţiei i-a făcut pe mulţi justiţiabili să încărunţească de-a lungul anilor de perindări prin instanţe, în căutarea dreptăţii. Unii, care erau deja împovăraţi de ani la începerea procesului, n-au mai zăbovit să le fie satisfăcute pretenţiile. Mai înainte de-a li se face dreptate, au plecat într-un “loc cu verdeaţă”, unde nu-i nici durere, nici întristare, nici suspin. Şi, desigur, nici injustiţie!

Unul dintre motivele întemeiate pentru care s-a purces la elaborarea unui nou Cod de procedură civilă a fost viteza intolerabil de mică a desfăşurării proceselor în justiţia românească. Vechiul Cod era adaptat unor vremuri în care oamenii aveau un apetit mai mic de a se duela în justiţie. Judecătorilor nu le treceau, pe atunci, zeci de dosare prin mâini, zi de zi. În schimb, începând din 1990, litigiile s-au înmulţit precum ciupercile după ploaie. Treptat, înfăptuirea justiţiei a ajuns să aibă, practic, doar două viteze: încet şi deloc! Mai mult …