Tag-Archive for » procedura succesorala «

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant, în cazul mai multor tipuri de acte şi proceduri notariale.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul MJ, stabilirea liberă a onorariilor ar viza procedura autentificării unor contracte şi declaraţii, procedura succesorală, procedura divorţului, actele de dare de dată certă înscrisurilor şi consultaţiile juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv. Mai mult …

imagesÎn domeniul certificatelor de moştenitor o noutate legislativă o reprezintă Ordin preşedintelului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) care a aprobat Protocolul de colaborare cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară. Mai mult …

NotariatDreptul este ca un puzzle. Fiecare nouă informație este ca o piesă care întregește imaginea de ansamblu. De aceea, este bine ca fiecare dintre noi să știm cât mai multe informații când ne adresăm unei categorii de specialiști pentru  a ști ce să cerem și ce vom primi în schimb.

Seria noutăților introduse prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și publicat în Monitorul Oficial nr. 479/01.08.2013 așa cum au fost discutate în articolul precedent intitulat De la 1 august 2013 notarii au un nou regulament de aplicare a Legii notarilor publici (I) continuă cu următoarele prevederi:

4. Procedura actelor notariale

Redactarea înscrisurilor

Actele și procedurile notariale cu excepția actelor autentice (care se întocmesc într-un singur exemplar) se redactează în numărul cerut de părți plus un exemplar care rămâne în arhiva notarului și alt exemplar pentru a fi dus la cartea funciară, dacă e nevoie.

Rețineți că toate actele pe care le arătați notarului și pe baza cărora întocmește actul nu vi se mai restituie, ele fiind anexe la acel act și se menționează acest aspect în cuprinsul actului. De exemplu, la partajul voluntar dintre soți notarul va menționa în cuprinsul actului sentința de divorț și actele de proprietate ale bunurilor supuse partajului. Sentința de divorț în original și copiile actelor de proprietate ale bunurilor partajate rămân în arhiva notarului.

Dacă un cetățean străin susține în fața notarului că știe destul de bine limba română și nu are nevoie de interpret sau traducător, notarul îi va cere acestuia să scrie pe cererea adresată biroului notarial că știe limba română și înțelege conținutul actului. Rețineți că notarul are obligația de a menționa acest aspect și în cuprinsul actului.

Autentificarea actelor Mai mult …