Tag-Archive for » procedura prealabila «

Dispozițiile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevedea în 2009 că intră în competența ordonatorilor de credite soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă.

Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite urmând ca ordonatorii de credite să soluționeze contestațiile în termen de 10 zile. Împotriva măsurilor dispuse persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Mai mult …

imagine drept civil

Iată că au trecut aproape 15 ani de când legiuitorul a deschis cutia Pandorei prin apariția legii 10/2001! Toți foștii proprietari cărora regimul comunist le-a luat casele au așteptat cuminți să apară soarele și pe strada lor și să se facă dreptate. În 2001 legea 10  a  sădit speranța reușitei în sufletele proprietarilor care, au crezut cu tărie că, fie își vor recupera casele, fie vor fi despăgubiți de stat.

Fiecare și-a întocmit cu grijă dosarul urmând întocmai pașii prevăzuți de legea 10/2001, au trimis notificări prin care și-au spus păsul și au cerut să se facă dreptate, au atașat acte în susținerea afirmațiilor lor și au sperat că timpul va fi de partea lor. Pentru mulți nisipul din clepsidră s-a scurs în cei peste 15 ani de când legea 10/2001 a văzut lumina tiparului, pentru alții speranța este încă ascunsă undeva în suflet. Mai mult …