Categories
Organizare judiciară

OUG privind unele măsuri în domeniul educaţiei a fost declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate şi a constatatcă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene este neconstituţională, în ansamblul său, pentru vicii de neconstituţionalitate extrinsecă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se solicită convocarea Senatului şi a Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

Preşedintele României a transmis o scrisoare Preşedintelui Senatului şi Președintelui Camerei Deputaţilor prin care solicită convocarea Senatului şi a Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară, în perioada 27–31 ianuarie a.c., pentru derularea procedurii parlamentare de angajare a răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.