Tag-Archive for » procedura insolvenţei «

Fondul de garantare asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.

Legea 200/2006 reglementează constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Mai mult …

rttggÎn ceea ce priveşte aplicabilitatea legii de procedură civilă, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă normele care le reglementează au căpătat o importanţă primordială. Însuşi Codul de procedură civilă stabileşte legea aplicabilă proceselor noi. Astfel, conform legislaţiei, art. 24 C. de procedură civilă, dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Mai mult, art. 25 alin. 1) C. de procedură civilă prevede că procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Acestei din urmă dispoziţii i-au fost aduse mai multe critici prin invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …