Tag-Archive for » probă «

Examenul de bacalaureat a luat naștere în 17 martie 1801 printr-un decret al lui Napoleon Bonaparte, act ce a pus bazele învățământului modern în Franța. La noi, în perioada interbelică, liceul era considerat o școală de cultură generală, iar specializarea se făcea ulterior fie în școli speciale, fie la universitate.

Bacalaureatul a fost introdus prima oară în anul 1925 și era o adevărată piatră de încercare pentru liceenii de atunci, fiind catalogat ca examenul maturității. Mai mult …

Subiectele de la examenul la Limba și literatura maternă au fost publicate de către Ministerul Educației, pe pagina dedicată din edu.ro. Aceasta este a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat, care continuă miercuri cu examenele la Matematică și Istorie.
Absolvenții de liceu aparținând minorităților naționale au susținut marți, 26 iunie, examenul scris la Limba și literatura maternă. Potrivit calendarului de BAC 2018, urmează proba obligatorie a profilului și proba la alegere a profilului şi specializării.

minister-educatiePotrivit comunicatului emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2017) va avea loc pe data de 20 aprilie 2017. De asemenea, pe site-ul ministerului se poate găsi metodologia de organizare și desfășurare a examenului.

“Noutatea majoră o reprezintă data de desfășurare a probei scrise. Din dorința de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanței de vară, Ministerul Educației a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017”, se menţionează în comunicat.

Conform M.E.N.C.Ş., pentru susținerea probei scrise candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Prin urmare, media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Nota 8 (opt) rămâne nota minimă de promovare a întregului examen, dar, în comparaţie cu anii anteriori, unde nota la examen era rezultatul probei scrise, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule compuse din notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal și cea la proba scrisă.

Elementul de noutate îl constituie simplificarea probei scrise, reducându-se la două subiecte, unde primul se va axa pe specialitatea candidatului (60%), iar al doilea subiect pe metodica predării specialității (30%), cele 10% rămase se vor acorda din oficiu. Lucrările vor fi verificate de o comisie compusă din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.