Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Astăzi se desfăşoară proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) se desfășoară astăzi,13 iulie 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Start evaluare naţională!

Marţi, 14 iunie, s-a desfăşurat prima probă scrisă (Limba şi literatura română) din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a (sesiunea 2022) în 3.655 centre de examen.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Astăzi are loc ultima probă a simulării examenului naţional de bacalaureat

Pregătirea examenelor de la finalul învăţământului gimnazial şi liceal, organizată la nivel naţional de Ministerul Educaţiei în anul școlar 2021 – 2022, a început luni, 28 martie, cu simularea probei scrise de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

S-a încheiat ultima probă scrisă din cadrul examenului naţonal de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2020

La ultima probă scrisă din cadrul examenului naţonal de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2020, proba E).b) – Limba şi literatura maternă, au participat 255 de candidaţi.

Au absentat 62 de candidaţi. Nu au existat cazuri în care temperatura celor prezenţi să depăşească valoarea maximă de 37.3̊ C şi nici elevi aflaţi în izolare sau spitalizaţi/în carantină. De asemenea, nu s-au înregistrat candidaţi eliminaţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Începe prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat!

Prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat va începe astăzi cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

Proba va continua şi pe data de 13 februarie, ea fiind urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 14-15 februarie.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Doriţi să vă angajaţi în cadrul MAE? Care sunt probele şi ce condiţii trebuie să îndepliniţi?

descarcare-72Recent în Monitorul Oficial nr. 722/2016 a fost publicat Ordinul nr. 1515/2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe. Acesta reprezintă o noutate legislativă abrogând Ordinul nr. 2.359/2007, ordin care nu a fost publicat în Monitorul Oficial.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum poți ocupa un post în cadrul misiunii permanente în străinătate din cadrul Ministerului Economiei?

two wooden chess horses
În rețeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) există o activitate care este asigurată prin reprezentanții săi în cadrul birourilor care constituie rețeaua economică externă. Reprezentanții MECRMA din rețeaua externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe durata trimiterii lor în misiune în străinătate cu condiția să fie acreditați în această funcție.

Legiuitorul a elaborat noi reguli privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă din cadrul MECRMA. Astfel, în Monitorul Oficial 674 din 1 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 879/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Prevederile legale au intrat în vigoare la 1 septembrie 2016.

Categories
Articole

Noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de execuție de specialitate criminalistică

expert criminalist
Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC)  funcționează ca o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției fiind finanțată din venituri proprii, dar și din subvenții acordate de la bugetul de stat. INEC este organizat la nivel central și teritorial și are ca obiect activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice. La nivel teritorial funcționează laboratoare în București, Brașov, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara.

Pentru că apar posturi vacante și este nevoie în permanență de persoane specializate în cadrul INEC, legiuitorul a elaborat Ordinul MJ 2724/C/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice, care a fost publicat în Monitorul Oficial 582 din 1 august 2016, dată la care prevederile sale au intrat în vigoare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi condiții privind ocuparea funcțiilor de director și director general adjunct în cadrul registrului comerțului

registru comertului
Atunci când vrem să înființăm o firmă mergem la registrul comerțului și, urmând pașii prevăzuți de lege, ne transformăm visul de a avea propria afacere în realitate. Având în vedere importanța acestei instituții este bine ca cei care o conduc să fie aleși pe sprânceană, pentru că deciziile luate de aceștia în conducerea registrului comerțului se vor răsfrânge asupra tuturor.

Legiuitorul a elaborat un regulament pentru ca, cei care aspiră la aceste funcții de conducere, să fie informați de la început pentru a se putea pregăti pentru respectivul examen. În Monitorul Oficial 337 din 3 mai 2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Justiției nr. 1339/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcțiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a funcțiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Noutăți privind desfășurarea practicii psihopedagogice în specializarea sportivă

psihopedagogie

Indiferent de domeniul în care profesează, atunci când se vine în contact cu elevii, în afara pregătirii profesionale de bază, se impune ca cei implicați să desfășoare și cursuri de psihopedagogie.  A fi profesor este o artă, pentru că se spune că  „profesorul deschide ușa, dar trebuie să intri singur.”  (proverb chinezesc)

În scopul de a asigura organizarea și desfășurarea pregătirii psihopedagogice, legiuitorul a adoptat Ordinul MECS nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 739 din 2 octombrie 2015.