Tag-Archive for » principii «

Ministerul Energiei a comandat un studiu referitor la instituirea unui nou mecanism de sprijin pentru producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, potrivit unui anunţ al instituţiei.

Obiectivul schemei de sprijin este de a mări capacitatea de producere în cogenerare (producţie simultană de energie electrică şi termică-n.red.) şi de a menţine capacităţile existente care mai pot beneficia de sprijin pentru operare până în 2033″, se arată în principiile generale pentru elaborarea noii scheme de ajutor de stat, trecute în caietul de sarcini.

Mai mult …

Comisia Europeană (CE) propune crearea unui Program de sprijin pentru reforme şi a unei Funcţii de stabilizare a investiţiilor, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

Ambele propuneri fac parte dintr-o agendă mai cuprinzătoare care urmăreşte aprofundarea uniunii economice şi monetare a Europei şi utilizarea bugetului UE pentru a consolida performanţele şi rezilienţa economiilor noastre interdependente.

Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că ”principiul disponibilităţii, specific procesului civil, se caracterizează prin dreptul părţii de a dispune de obiectul procesului, dar şi de mijloacele procesuale acordate de lege, în acelaşi sens statuând şi art. 129 alin. 6 din vechiul C. proc. civ. (În toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.).

Prin principiul disponibilităţii se înţelege şi faptul că reclamantul trasează iniţial cadrul procesual, acesta trebuind să indice, între altele, părţile din proces, pretenţia dedusă judecăţii, motivarea în fapt şi în drept. Mai mult …

mineMinisterul Economiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

O noutate legislativă cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei este Hotărârea nr. 27/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/2017. Mai mult …

turismMinisterul Turismului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de competenţă.

O noutate legislativă în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea ministerului este reprezentată de Hotărârea nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial nr. 49/2017. Mai mult …

GuvCorpor1În nicio organizație nu poate exista un management de succes fără un control adecvat al activităților desfășurate. Controlul nu trebuie să fie nici foarte accentuat – atingând un nivel abuziv și dictatorial, dar nici nu trebuie să fie de o lejeritate generatoare de haos.

La nivel organizațional, aplicarea principiilor moderne ale guvernanței corporative oferă marele avantaj al armonizării diferitelor interese și al unui management echilibrat, în care se acordă atenție nu doar mecanismelor de control, ci și celor consultative. Astfel, activitatea decizională va avea de câștigat, viziunea strategică va fi substanțial îmbunătățită și riscurile vor fi corect gestionate! Mai mult …