Tag-Archive for » primării «

Primăriile vor putea depune la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), în perioada 3 octombrie – 2 noiembrie 2018, dosare de finanţare pentru achiziţia de autovehicule mai puţin poluante pentru transportul public de persoane.

Potrivit unui comunicat de presă al AFM două noi programe care vizează îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi, pentru achiziţia de autovehicule mai puţin poluante în transportul public de persoane, vor fi lansate în perioada următoare.

Mai mult …

Pentru persoanele care suferă de alergie la polen, ambrozia a devenit binecunoscută și reprezintă o plantă temută. Ambrozia este o buruiană greu de combătut și capabilă să producă mari cantități de polen cu proprietăți alergene. De aceea, nu mai este de mirare că dăunătoarea buruiană a intrat în atenția legiuitorului. De-acum, ea trebuie să se afle și în atenția proprietarilor de terenuri, ei având obligația de a o distruge.

Mai mult …

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a alocat pentru acest an un buget de 1,2 mil. euro pentru plata succesiunilor derulate prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, care urmăreşte cadastrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023. Peste 21.000 de români îşi pot face succesiunea gratuit în acest an, potrivit calculelor agenţiei.

În 2016, ANCPI a semnat un protocol de colaborare cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea a 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni în vederea plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, dacă acestea sunt derulate prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF). Mai mult …

downloadOrdonanţa de urgenţă aprobată de Guvern, are ca scop cadastrarea cu prioritate a terenurilor agricole, cerinţă venită din partea mai multor fermieri. Astfel, sumele aferente cadastrării proprietăţilor situate în extravilan vor fi achitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), însă primăriile care nu au imobile în extravilan, pot beneficia de realizarea gratuită a cadastrului şi pentru proprietăţile din intravilan.

Astfel, fiecare localitate va putea primi în acest an până la 135.000 lei, iar primăriile pot solicita finanţare pentru realizarea gratuită a cadastrului.

Pentru a obţine finanţare, ANCPI a lansat ghidul primarului pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, care descrie etapele pe care primăriile trebuie să le parcurgă, iar după recepţia lucrării şi deschiderea cărţilor funciare la finalizarea lucrărilor, primăriile vor primi banii necesari.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) prevede înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023.

lc
La 23 decembrie 2015, preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea de aprobare a OUG prin care prefecţii pot numi coordonatori interimari în primării şi CJ-uri unde consiliul local sau judeţean este dizolvat, primarul este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul, iar unitatea nu are în funcţie un secretar.

Anterior, pe 25 noiembrie 2015, şeful statului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la această ordonanţă, solicitând ca deciziile privind funcţionarea primăriilor şi Consiliilor Judeţene să revină autorităţilor locale şi nu reprezentantului autorităţii executive centrale a statului, sesizare care a fost respinsă de Curte.

Aprobarea ordonanţei de urgenţe a creat mai multe dispute, pe motiv că aceasta încalcă dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţie prin aceea că afectează regimul instituţiilor fundamentale ale statului, dar şi datorită faptului că vine în completarea OUG care permitea traseismul în rândul aleşilor locali, dar şi a refuzului Guvernului de a organiza alegeri parţiale.

iohannis-a-promulgatSesizarea de neconstituţionalitate privind OUG 14/2015, prin care prefecţii pot numi coordonari interimari în primării şi CJ-uri unde consiliul local sau judeţean este dizolvat, primarul este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul, iar unitatea nu are în funcţie un secretar, a fost transmisă la Curtea Constituţională de către preşedintele Klaus Iohannis.

Reamintim că OUG 14/2015 reglementează posibilitatea ca, în situaţia în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului şi consiliul local este dizolvat, iar funcţia de secretar al unităţii este vacantă, prefectul să numească prin ordin o persoană, prin detaşare, care să exercite atribuţiile secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru rezolvarea problemelor curente ale acesteia, până la organizarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar al unităţii administrativ-teritoriale.

Sesizare de neconstituţionalitate asupra legii de aprobare a Ordonanţei se referă la încălcarea articolul 120 din Constituţie, care stabileşte principiile descentralizării. Preşedintele susţine că deciziile privind funcţionarea primăriilor şi Consiliilor Judeţene trebuie să revină autorităţilor locale şi „nu reprezentantului autorităţii executive centrale a statului (prefectul)”.

klaus

Curtea Constituţională discută în 10 iunie sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind Legea serviciilor comunitare.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că solicită Curţii Constituţionale verificarea constituţionalităţii modificărilor la Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

Preşedintele a precizat că are „serioase dubii” în ceea ce priveşte constituţionalitatea acestui act normativ.

Legea prevede, printre altele, că primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene pot fi reprezentanţi în Adunările Generale ale Acţionarilor de la asociaţiile de utilităţi publice.

conversie credit

Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a fost suplimentat cu suma de 152 de milioane de lei, pentru plata arieratelor spitalelor şi primăriilor, precum şi pentru asigurarea încălzirii în sezonul rece, în baza unei hotărâri aprobate de Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Corneliu Calotă, a menționat faptul că: „Sunt arierate care vin din mandatele anterioare şi care nu au fost reglementate până acum în mandatele actualilor primari”.

Fondurile vor fi destinate şi asigurării agentului termic pentru populaţie în perioada lunilor de iarnă, dar şi pentru achitarea sumelor „rezultate din hotărârile judecătoreşti pentru situaţiile în care au fost blocate conturile primăriilor”. 

taxe1
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 5 august 2013, a fost aprobată alocarea sumei 1 un miliard de lei, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ – teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 31 iulie 2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

La ulterioara rectificare bugetară, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 672 din 1 noiembrie 2013, a fost prelungit termenul de depunere a cererilor de primării la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice până la 29 noiembrie, în vederea alocării sumelor rămase nerepartizate, pentru achitarea plăţilor restante înregistrate la 30 septembrie în contabilitatea acestora.

Până în prezent sumele au fost utilizate în proporţie de 19,08%.

Astfel, printr-un proiect legislativ de OUG se prevede o nouă prelungire a termenului de depunere a cererilor de către primării până la 16 decembrie.