Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea normelor de implementare a programului Prima casă

prima casa
Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbateri hotărârea pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

Prin proiectul de act normativ supus aprobării, se propune introducerea la nivelul normelor metodologice a dispoziţiilor care să permită gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima casă, astfel că finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi stat, au obligaţia de a consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2013.

De asemenea se propune efectuarea corelărilor necesare sub aspect terminologic, în raport de dispoziţiile noului Cod civil, care a înlocuit vechea denumire a garanţiei reale mobiliare de “gaj pe conturi” cu cea de “ipotecă mobiliară pe conturi”.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative

Condiţii mai bune pentru derularea programului “Prima casă”

În şedinţa din 18 decembrie, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de derulare a programului “Prima casă” şi în acest sens a alocat suplimentar garanţii în valoarea de 200 de milioane de euro, care vor permite continuarea programului până la prima jumătate a anului 2013.
Actul normativ aprobat, are ca scop asigurarea unui tratament egal pentru beneficiarii care au achiziţionat o locuinţă de la un dezvoltator imobiliar care poate oferi la schimb o altă locuinţă corespunzătoare din punct de vedere a calităţii cu cea achiziţionată, în raport cu cei care au achiziţionat locuinţa de la o persoană fizică, spre exemplu, care nu are această posibilitate.
Ordonanţa creează condiţii pentru administrare flexibilă a portofoliului de garanţii şi pentru creşterea cadrului de utilizare a plafonului de garanţii, cu consecinţe directe asupra dezvoltării pieţei imobiliare şi sectoarelor acesteia.
În cazul rambursării anticipate a finanţării garantate, adică, odată cu stingerea obligaţiei garantate prin rambursarea anticipată a întregului sold al finanţării garantate, se vor radia în mod corelativ toate sarcinile şi interdicţiile înscrise în vederea garantării acesteia.
La şedinţa de la 18 decembrie, Guvernul a mai aprobat o hotărâre pentru completarea articolului 3 din anexa 1 la Hotărârea Guvernului 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.
Actul dat reglementează un set de măsuri care au ca scop asigurarea derulării programului fără întreruperi, creându-se premisele utilizării integrale a plafonului alocat pe anul 2012 şi stabilirea unui plafon suplimentar pentru anul viitor.