Tag-Archive for » preuniversitar «

Într-o iniţiativă legislativă se propune majorarea cu 20% faţă de luna februarie 2018 a salariilor personalului nedidactic din învăţământul preunivesitar, menţionând că, astfel, se elimină o discriminare a acestei categorii de personal.

Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „începând cu data de 1 martie 2018 cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor, primelor şi al celorlalte elemente de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, de care beneficiază personalul din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat în luna februarie 2018, prevede proiectul”.

Ministrul Educației a anunțat modificarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Astfel, conform unui comunicat al ministerului Educației, efectuarea serviciului pe școală de către elevi, interzicerea participării la cursuri și sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității vor fi interzise de-acum încolo.

Noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost aprobat pe 8 ianuarie de către ministrul Educației. Mai mult …

eleviPotrivit unei iniţiative legislative, directorii şi directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar sunt exceptaţi de la prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale, care prevede că funcţia de director şi director adjunct se ocupă prin concurs public, de către cadrele didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management.

Astfel, actul normativ prevede că directorii şi directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar vor fi aleşi prin votul membrilor corpului profesoral al respectivei unităţi de învăţământ, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Potrivit iniţiatorului, senatorul PSD Ovidiu Donţu, nelimitarea numărului de mandate asigură posibilitatea rămânerii pe posturi a unor manageri care au avut rezultate bune.

În expunerea de motive, Ovidiu Donţu precizează că este binevenită o schimbare a acestei modalităţi de ocupare a funcţiilor, cu atât mai mult cu cât aceasta este o metodă de alegere a rectorilor universităţilor.

schoolPe tema orei de religie au avut loc ample polemici. Ca efect al unei decizii CCR, au fost introduse în legislaţie prevederi referitoare la cererea pe care părinţii trebuie s-o depună pentru ca elevii să studieze religia. Anterior, se depuneau cereri doar pentru retragerea de la ora de religie. Mai mult …

concurs-cadre-didactie_4115Pentru anul şcolar 2015-2016 senatorii au decis ca statul să asigure  finanţarea de bază şi pentru învăţământul particular preuniversitar, adoptând, în acest sens, un amendament la o ordonanţa de urgenţă care prevede, printre altele, şi modificări la Legea învăţământului.

Astfel începând cu anul şcolar 2015-2016, statul asigură fără discriminare din punct de vedere al formei de organizare a învăţământului – de stat, particular sau confesional, pe fiecare nivel de structurare a învăţământului preuniversitar, finanţarea de bază reglementată de art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale 1/2011.

Ordonanţa de urgenţă 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 prevedea amânarea până la 31 decembrie 2016 a aplicării prevederii din Legea învăţământului prin care statul era obligat să asigure finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat.

schlÎnvăţătura e soră bună cu disciplina şi buna organizare a şcolii. Fără reguli de urmat, disciplina şi organizarea nu-s decât două vorbe-n vânt. Iniţial, învăţământul public obligatoriu a fost înfiinţat pentru asigurarea unui nivel de instruire minimal pentru mase, dar şi pentru a deprinde omul cu regulile şi disciplina încă din copilărie, cu scopul de a deveni un stâlp societăţii, un lucrător sârguincios. Cu toate minusurile sale, învăţământul public e necesar. Datoria fiecărei generaţii e să-şi aducă aportul spre adaptarea la realitate a sistemului de învăţământ! Mai mult …