Categories
Protecţia consumatorului Ştiri

ANPC a desfăşurat acţiuni de control care au vizat condiţiile de transport pe căile ferate

În perioada 06-07 februarie 2020, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control care au vizat condiţiile de transport pe căile ferate, precum şi serviciile de alimentatie oferite consumatorilor.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Codul Silvic a fost modificat!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693 din data de 9 august 2018, a fost publicată Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Un aspect de noutate vizează posibilitatea scoaterii, în anumite condiții obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

De la 1 februarie 2017 formularul 088 privind intenția de a desfășura activități din sfera TVA, eliminat!

TVA
Bine cunoscutul formular 088 privind evaluarea intenției și a capacității de a desfășura afaceri ce implică TVA a fost adoptat în 2015, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și începând cu 1 februarie 2017 devine istorie.

Legiuitorul a decis care este procedura pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin Ordinul ANAF 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 93 din 1 februarie 2017.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA pot alege altă perioadă fiscală! În ce condiții?

tva laincasare
Regula instituită de Codul fiscal este că persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și care realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, are obligația de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA.

Acest lucru trebuie realizat înainte de derularea acestor operațiuni dacă declară că va realiza o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 220.000 lei sau declară că va realiza o cifră de afaceri sub pragul de 220.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Depunerea declaraţiei informative prv. livrările, prestările şi achiz. efectuate de pers. înreg. în scopuri de TVA

contabilitate
Cei care au afaceri în România și sunt plătitori de TVA trebuie să cunoască foarte bine regulile impuse de legislația fiscală, să fie la curent cu toate modificările impuse de legiuitor pentru a evita aplicarea unor sancțiuni.

În Monitorul Oficial 242 din 1 aprilie 2016 a fost publicat Ordinul ANAF 1105/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrare în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrare în scopuri de TVA. Știrile juridice prevăd că acest Ordin va intra în vigoare la 1 aprilie 2016 și se va aplica pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu 1 iulie 2016. În plus, s-a prorogat intrarea în vigoare la 1 iulie 2016 a ordinului ANAF 3769/2015 care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Denunţarea clauzelor abuzive

economieGuvernul va amâna din nou posibilitatea denunţării clauzelor abuzive din contractele de prestări servicii, inclusiv credite bancare, care trebuia aplicată din octombrie.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă, înregistrat la Secretariatul General al Guvernului, prorogă termenul de intrare în vigoare a posibilităţii de denunţare a acestor clauze abuzive, iar şedinţa de miercuri este ultima în care Guvernul poate amâna această posibilitate înainte de 1 octombrie, când ar trebui să devină valabilă.

Tot prin ordonanţă de urgenţă, la începutul acestui an, Guvernul a aprobat în ultima zi înaintea vacanţei parlamentare ca articolul din Codul de procedură civilă care oferă posibilitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sau asociaţiilor de protecţie a consumatorilor să denunţe în instanţă clauzele abuzive, să le elimine din toate contractele de prestări servicii, inclusiv credite bancare, şi să fie amânat până la 1 iulie 2013.