Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României, a semnat ieri, 16 martie 2021, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat luni, 8 martie 2021, următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021;
  • Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2021;
  • Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR. Preşedintele României va proceda la o nouă desemnare a candidatului pentru funcţia de prim-ministru

Curtea Constituţională a luat în dezbatere cererile de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi Parlamentul României, cereri formulate de preşedintele Senatului şi de preşedintele Camerei Deputaţilor.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Soluționarea conflictului juridic dintre Prim-ministrul și Președintele României

În Monitorul Oficial nr. 1093/2018 a fost publicată Decizia nr. 875/2018 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între Președintele României, pe de o parte, și Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte, determinat de refuzul revocării și, respectiv, numirii unor miniștri, la propunerea prim – ministrului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Preşedintele României a semnat recent mai multe decrete de promulgare!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:

– Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene;
– Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic;

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe decrete au fost semnate la începutul săptămânii!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Preşedintele a trimis spre reexaminare Legea pentru modificarea Legii privind organizarea judiciară

Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

“În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de preşedinte!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei;