Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Codul penal

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei unei hotărâri prealabile privind unele dispoziții din Codul penal.

Se au în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului “tempus regit actum”.
2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă.

Categories
Drept civil Dreptul proprietăţii Ştiri

RIL admis. Termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară

Prin Decizia nr. 13/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 907/2022, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii cu privire la termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară, încheiat sub regimul Codului civil din 1864 şi al O.U.G. nr. 99/2006.

Categories
Drept penal Ştiri

Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură

Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea soluţiei legislative care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea “oricărui act de procedură în cauză” din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, întrucât aceasta este neclară, incoerentă şi lipsită de previzibilitate, de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situaţie juridică incertă referitoare la condiţiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârşite.

Categories
Articole Funcţionari publici

ÎCCJ. Exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, referitoare la prescripţia aplicării sancţiunii!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept care condus la probleme de interpretare.