Tag-Archive for » preşcolari «

Elevii şi preşcolarii vor beneficia de suport alimentar potrivit ultimelor ştiri juridice. În Monitorul Oficial nr. 102/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 53/2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Mai mult …

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile – dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare s-a impus necesitatea adoptării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Mai mult …

lc
La 14 august 2015 Ministerul Sănătății a anunţat că a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Potrivit actului normativ în anexa la ordinul, la articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective, triaj epidemiologic, la intrarea și revenirea în colectivitate după vacanțele școlare, precum și imunizări în situații epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătății;”

O altă modificare este prevăzută la anexa nr. 1 la Metodologie, la punctul I – Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz, în cadrul Serviciilor de promovare a unui stil de viață sănătos, la atribuţiile specifice de la capitolul Educația pentru sănătate, la litera a), unde după poziţia (viii) se intruduce o nouă poziţie, poziţia (ix) cu următorul cuprins:
(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare“.

medcPentru orice părinte care-şi merită pe deplin acest nume, educaţia şi sănătatea copilului său reprezintă preocupări de prim rang. Totodată, orice stat guvernat în mod responsabil ar trebui să manifeste un viu şi neîncetat interes faţă asigurarea sănătăţii şi educării tinerei generaţii!

Nu se poate vorbi despre o strategie naţională de sănătate, fără a acorda atenţia cuvenită medicinei şcolare, graţie căreia se pot preveni, diagnostica şi chiar trata numeroase afecţiuni, se poate face o educaţie sanitară corespunzătoare şi se pot promova obiceiurile sănătoase. Mai mult …