Tag-Archive for » premii «

Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind acordat un spor de izolare pentru personalul din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, dar şi majorate salariile mai multor categorii de personal. Deputaţii au acceptat şi amendamentele comisiei de specialitate, care prevăd că, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se majorează cu 50%. Camera Deputaţilor este for decizional. Mai mult …

Bonurile fiscale emise în data de 1 februarie 2018, cu o valoare de 303 lei, au fost desemnate câştigătoare la extragere specială a Loteriei bonurilor fiscale organizată duminică.

La această extragere au participat bonurile emise între 22 ianuarie şi 23 martie 2018, conform unui unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice. Mai mult …

Încă din 2009  legiuitorul a stabilit că se vor acorda tichete de vacanță pentru cei care sunt angajați cu contract individual de muncă fie în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților la care statul este acționar unic sau majoritar, societăților și companiilor naționale, precum și în cadrul societăților din mediul privat.

Ele se acordă de angajator în limita a 6 salarii minime brute pe țară, pentru un salariat în decursul unui an fiscal, iar  costul lor este suportat integral de către angajator. Acestea reprezintă niște bonuri de valoare acordate de angajator salariaților săi pentru ca aceștia să își recupereze și să își întrețină capacitatea de muncă într-o vacanță. Ele se acordă cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă. Mai mult …

senatUn proiect de lege prin care se instituie Ziua Funcţionarului Public pe data de 23 iunie a fost adoptat de Senat.

Potrivit proiectului, instituirea unei zile a funcţionarului public român va contribui la îmbunătăţirea imaginii autorităţilor şi instituţiilor publice, în general, şi a funcţionarilor publici, în particular.

Astfel, Ziua Funcţionaruliui public poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative. De asemenea, cu prilejul acestei zile, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, autorităţile şi instituţiile cu acelaşi specific din România pot acorda premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice funcţionarilor publici.

despagubiri
Poate că una dintre situațiile cele mai des întâlnite în cadrul proceselor este cea a stabilirii pensiei de întreținere sau a majorării acesteia. Ca regulă generală, în cadrul procesului de divorț în care soții au și copii, se solicită stabilirea pensiei de întreținere în favoarea acestora.

Dispozițiile Codului civil prevăd că întreținerea datorată de părinte este de până la 1/4 din venitul net lunar pentru un copil, de până la 1/3 pentru 2 copii și de până la 1/2 pentru 3 sau mai mulți copii. Pensia se stabilește de către instanță potrivit cu veniturile efective ale părintelui ce o datorează. Pentru a determina veniturile reale ale acestuia se emite adresă la locul de muncă al părintelui pentru a se comunica veniturile acestuia pe ultimele 6 luni anterioare procesului. Este important de reținut că în noțiunea de venituri intră cele cu caracter permanent, nu și cele sporadice ( de exemplu: spor pentru ore suplimentare, indemnizație de deplasare, de transferare, de concediere, salarii compensatorii în cazul  disponibilizării). Mai mult …

toader_pnl_solicitam_o_discutie_foarte_tehnica_pe_codul_fiscalUn proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice.

Principalele prevederi ale proiectului  se referă la:
– Organizarea în cadrul Direcţiei Generale de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile, a deschiderii, repartizării şi retragerii creditelor bugetare, precum şi a angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor privind premiile aferente Loteriei bonurilor fiscale, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice- Acţiuni generale;
– Efectuarea calculului valorii premiului aferent extragerilor lunare şi ocazionale ale Loteriei, în cadrul Direcţiei Generale de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile, în baza listei transmise de Direcția Generală de Tehnologia Informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, listă prevăzută la art.6 alin.(2) din Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.417/2015;
– Restructurarea listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, în situația în care documentele prezentate îndeplinesc condițiile legale privind reluarea procedurilor de plată, în două liste distincte, respectiv în lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate și lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate;
– Stabilirea unui document specific de plată, respectiv “Ordin de plată Loteria bonurilor fiscale”, care va fi completat cu ajutorul aplicaţiei informatice dezvoltate de către Direcția Generală de Tehnologia Informației, în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, pe baza ordonanţării de plată şi a documentelor anexate la aceasta; ş.a.

Pentru ordinele de plată Loteria bonurilor fiscale se instituie un registru distinct, cu această destinație, numărul de ordine fiind unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare exerciţiu bugetar.

Bonurile-fiscale-care-contin-codul-de-TVA-al-beneficiarului-se-raporteaza-in-declaratia-394--Ce-spune-Fiscul
După ce marele premiu de la prima extragere la Loteria bonurilor fiscale a ajuns să valoreze doar 54,8 lei, Ministerul Finanţelor Publice a găsit o soluţie.

În amendamentele la O.G. nr. 10/2015 votate marți de Comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, sumele câştigate de participanţii la loterie vor fi mai consistente.

Aşadar, la viitoarea extragere din Loteria bonurilor fiscale se va acorda un număr de maxim 100 de premii.

Potrivit amendamentelor votate, unitatea teritorială a administraţiei fiscale unde a fost depus în original bonul fiscal câştigător va elibera titularului bonului o copie pe care este scris că este conform cu originalul şi conţine un număr unic de înregistrere atribuit automat printr-o aplicaţie informatică la nivel naţional.

Pentru asigurarea transparenţei, o listă privind bonurile prin care au fost revendicate premiile se vor publica pe site-ul MFP şi pe cel al ANAF.

Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pe care s-au revendicat premiile se va constata depăşirea numărului maxim de premii care se acordă, se va proceda la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câştigătoare din totalitatea bonurilor fiscale din listă.

bugetMereu, la sfârșit de an, faci bilanțul anului ce a trecut și privești încrezător spre noul an ce bate la ușă, cu speranța că îți va aduce lucruri mai bune ca precedentul ! Legiuitorul a decis să anunțe, în prag de sărbători, la ce să se aștepte bugetarii de la anul 2015 și asta pentru că „bugetul pe anul viitor este votat la sfârșitul acestui an pentru a ne face să credem că Noul An va veni cu un buget nou.” (Victor Martin) Mai mult …

Proiect de act normativ Legea privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superiorPotrivit unui comunicat al Executivului, a fost aprobată hotărârea privind premierea absolvenților clasei a VIII-a și a celor de liceu care au obținut media 10 la evaluarea națională și, respectiv, la examenul național de bacalaureat 2014.

Astfel, prin hotărârea adoptată, cei 106 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat vor primi premii în valoare de 3.000 lei de persoană, iar cei 219 absolvenți de clasa a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională – 2.000 lei de persoană.

Premierul Victor Ponta a afirmat că „dincolo de partea materială, este important să-i felicităm pe cei care au rezultate atât de bune la învățătură și să ne mândrim cu ei”.

contribuabiliPrin proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar, supus spre aprobare Guvernului României, sunt preconizate schimbări precum actualizarea cadrului normativ al măsurilor financiare necesare organizării competițiilor școlare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative la nivel județean, interjudețean, regional, național și internațional și stimulării performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de schimbările produse în legislația și practica națională și internațională.

De asemenea, prezentul proiect de Hotărâre de Guvern, prin art. 3, propune acordarea de stimulente financiare olimpicilor internaționali din anul școlar 2010-2011 care nu au putut fi premiați ca urmare a prevederilor Legii nr. 283/2011, Art. 7 alin.( 2) În anul 2012, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță.