Tag-Archive for » prefect «

Încă de la început de carieră, orice funcționar public ar vrea să crească într-un an cât alți-n trei, precum Făt-Frumos din poveste. Unii angajați la stat – și nu puțini – aspiră să ajungă departe, de s-ar putea chiar în breasla înalților funcționari publici. Fiindcă nu-i puțin lucru să obții funcția de prefect, de secretar general într-un minister sau de inspector guvernamental (mai ales că multe simbrii din sectorul public au luat considerabil „în greutate”, de ceva vreme). Mai mult …

Stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat sunt reglementate de Legea nr. 393/2004.

Actul normativ în cauză. prevde în art. 12 faptul că în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Mai mult …

Nu ne mirăm că de foarte multe ori practica judiciară este una neunitară datorită intrepretărilor diferite ale dispoziţiilor legale.

Potrivit noutăţilor legislative, un caz recent este interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Art. 9 alin. 3) din actul normativ prevede că încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. Iar alin. 4) din acelaşi articol prevede că hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. Mai mult …

justitie11
Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legii 18/1991 s-a făcut la cererea celor interesați urmând procedura instituită de legiuitor. Au rămas la dispoziția comisiei de stabilire a dreptului de proprietate terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de producție de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat și nu au moștenitori și terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire.

Terenurile cooperativei agricole de producție care nu sunt atribuite și cele extravilane proprietatea statului aflate în folosința cooperativei rămân la dispoziția comisiei și vor fi atribuite altor persoane îndreptățite. Mai mult …

images-4-1Tutela administrativă este o instituţie a dreptului public în baza căreia autoritatea centrală a administraţiei publice şi reprezentanţii locali ai acesteia, au dreptul de a controla activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, autonome descentralizate.
Această instituţie este reglementată în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154/2004, lege care prevede în art. 3 faptul că „Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Acţiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru”. De asemenea se menţionează că până la soluţionarea cauzei actul atacat este suspendat de drept.

Mai mult …

download-1Conflictul de interese şi starea de incompatibilitate în care s-a constatat că s-au aflat unii funcţionari publici a dat multe bătăi de cap acestora. În ultimul timp Agenţia Naţională de Integritate a declarat pe bandă rulantă starea de incompatibilitate în care se aflau primari, consilieri locali sau alţi funcţionari publici.

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 621/2016, prevede că fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. Mai mult …

descărcare (7)Vicepremierul Vasile Dîncu, alături de premierul Dacian Cioloș, a avut o întâlnire la Alba Iulia cu prefectul Cornel Murg, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava.

În cadrul conferinţei de presă, Dîncu a declarat în noul proiect privind strategia pentru administrație publică, va fi definită mult mai clar funcția Prefectului.

„În noul nostru proiect privind strategia pentru administrație publică, vom defini mult mai precis funcția prefectului, pentru ca funcția prefecturală (…), să nu blocheze puterea locală și autonomia locală, care este normală și este prinsă în Constituție”, a precizat acesta.

De asemenea, vicepremierul a subliniat că întâlnirile avute cu persoanele din administrația locală sunt foarte importante pentru autoritățile centrale.

„Experiența administrației, stabilitatea administrației din județul Alba, profesionalismul celor care lucrează în administrație ne-a dus la un schimb de opinii important. Noi acum lucrăm la strategia legată de funcția publică și o parte din lucrurile, ipotezele pe care le testăm ne-au fost confirmate sau infirmate în discuțiile de aici și este pentru noi un foarte bun exercițiu, nu numai de democrație, dar un exercițiu important de creativitate chiar și în domeniul administrației. Pentru că cel mai bine cunosc problemele din administrație cei care lucrează efectiv în administrație”, a declarat Dîncu.

Totodată, Vasile Dîncu a mai menţionat că administrația locală este subreglementată în legile administrației, de aceea în noua strategie și în Codul administrativ se va da un profil specific și din punct de vedere administrativ administrației locale.

lcGuvernul a decis încetarea mandatului şi numirea în funcţie pentru 19 posturi de prefect şi două de subprefecţi.

Anterior, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunţat schimbări semnificative la nivelul prefecţilor, după ce Execuitvul a analizat capacitatea de reacţie a acestora şi dorinţa lor de se implica sau nu politic în campania electorală.

Astfel, prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, a fost înlocuit cu Cornel Murg care a exercitat funcţia de subprefect al aceluiaşi judeţ. Prefectul de Argeş, Mihail Adrian Oprescu, a fost înlocuit din funcţie cu Cristian Soare. Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Ioan Ţinteanu, a fost înlocuit cu Ovidiu-Victor Frenţ, fost subprefect al aceluiaşi judeţ, ş.a.

De asemenea, s-a decis încetarea exercitării funcţiei şi a cel puţin trei subprefecţi.

parlamentari
Mai este puțin și vin alegerile. Din nou va urma o avalanșă de promisiuni, românilor le vor fi ascultate păsurile de către cei care le cer votul, vor primi asigurări că dacă ei ajung să fie aleși toate problemele nației vor dispărea ca prin farmec. Mulți români care au crezut în aceste promisiuni deșarte, s-au ars, iar astăzi sunt prea puțini cei care mai cred încă în basmele electorale.

O dată ajunși în funcții înalte, stând relaxați și zâmbitori în ale lor fotolii comode, uită ce au promis și mulți au inițiative legislative strict pentru a rezolva probleme personale sau ale celor apropiați, pentru a-și face afacerile să prospere. Când afli că o lege a fost votată, nu poți să nu te întrebi: oare știu ce au votat și dacă erau îndreptățiți să o facă? Mai mult …

jstÎnţelepciunea ancestrală spune: “două săbii în aceeaşi teacă nu pot intra”. La nivel central trebuie să existe o delimitare strictă a atribuţiilor. Ele nu trebuie să se suprapună. Preşedintele nu trebuie să preia prerogativele prim-ministrului. Guvernul nu trebuie să ţină loc de parlament.

În teritoriu, la nivelul administraţiei publice locale, fiecare autoritate trebuie să-şi cunoască bine sfera atribuţiilor. Uneori, complexitatea cadrului legislativ existent lasă loc de interpretări. Aşa se lasă cu litigii şi probleme… de drept! Mai mult …