Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Este oficial! Ocuparea posturilor din instituţiile publice, suspendată!

Este oficial! În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 şi data de 31 decembrie 2022 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 593/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Creşte numărul de posturi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Hotărârea nr. 696/2022 prevede modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va creşte numărul de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Va creşte numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia la 14.239, din care 699 – aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

MAI va organiza concurs în vederea ocupării posturilor pentru personalul încadrat în perioada stării de alertă

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată, în unități ale Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Modificări privind organizarea Ministerului Economiei

Hotărârea nr. 499/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 275 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Energie a suferit modificări

Hotărârea nr. 371/2022 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energie.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Un proiect prevede numărul maxim de posturi de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

A crescut numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E

Hotărârea nr. 221/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Numărul posturilor din MAE va fi suplimentat!

Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost majorat numărul de posturi ale Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Hotărârea nr. 71/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.