Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare ANCPI. Modificări

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară

Cum va fi organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular?

Având în vedere situaţia excepţională în care ne aflăm desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar se va efectua după reguli stricte.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Sute de profesori titulari demisionează în fiecare an şcolar!

Sute de profesori titulari demisionează în fiecare an şcolar din sistemul de învăţământ preuniversitar, conform datelor centralizate de la inspectoratele şcolare de Ministerul Educaţiei.

Sute de profesori titulari îşi dau, anual, demisia din învăţământul preuniversitar românesc. Cu toate că situaţia s-a îmbunătăţit, în ultimii ani, numărul dascălilor care aleg să renunţe la cariera didactică după ce au absolvit o facultate de profil şi au reuşit să promoveze examenul de titularizare în învăţământ (considerat unul destul de dificil) este în continuare unul impresionant.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

doctor_71548500

Ministerul Sănătăţii doreşte suplimentarea cu 700 de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, dintre care 500 pentru serviciile de ambulanţă şi 200 pentru medicii rezidenţi.

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. Proiectul a fost pubicat pe site-ul instituţiei şi se va afla în consultare publică până pe 23 decembrie.

Impactul financiar determinat de majorarea numarului maxim de posturi pentru medicii rezidenţi este de 501.600 de lei lunar, fără cote şi de 615.000 de lei lunar, inclusiv cote. Impactul financiar determinat de creşterea cu 500 a numarului de posturi pentru serviciile de ambulanţă este de 2.158.000 de lei lunar, fără cote şi de 2.645.700 de lei lunar, inclusiv cote.

Dacă proiectul va fi aprobat, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat ar urma să fie de 18.196.

Totodată, în nota de fundamentare a proiectului este menționată și suplimentarea cu 108 posturi pentru Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB).

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Modificarea HG privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

guvern
Guvernul a adoptat Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi a punctului 3 al literei A din anexa nr. 2 la H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi atribuţiile stabilite şi asumate în faţa Comisiei Europene, Guvernul suplimentează organigrama A.N.A.P. cu 20 de posturi, de la 415, exclusiv demnitarul, la 435 de posturi, exclusiv demnitarul.

Decizia a fost luată având în vedere volumul şi complexitatea activităţilor de implementare a Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, dar şi cele 5 direcţii de acţiune ale Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

În ceea ce priveşte organizarea A.N.A.P., actul normativ prevede fuzionarea structurii responsabile cu reglementarea în domeniul achiziţiilor publice şi înfiinţarea Direcţiei Generale Politici Publice, Reglementare şi Armonizare Legislativă, în cadrul căreia se organizează Direcţia Politici Publice şi Direcţia reglementare şi Armonizare Legislativă.

De asemenea, Executivul a decis înfiinţarea unui Birou pentru implementarea proiectelor, în cadrul Direcţiei Politici Publice din subordinea Serviciului de Politici şi Coordonare Sistem, cu scopul de a asigura un cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi un management eficient în cadrul proiectelor derulate de către A.N.A.P.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative

Organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice – Proiect

CartiMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat, spre dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările propuse se referă la crearea unui post de Secretar de Stat pentru pregătirea profesională în sistem dual, post rezultat în urma importanței dezvoltării unui cadru adecvat învățământului profesional astfel încât să se realizeze o mai bună corelare a nevoilor angajatorilor cu oferta educațională. Rezultatele așteptate se referă la creșterea atractivității învățământului profesional, inclusiv în sistem dual, îmbunătățirea accesului la o formare profesională de calitate și pregătirea de specialiști în acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

ANAF va reînfiinţa Autoritatea Naţională Vamală din România

Directia-Generala-a-Vamilor
Potrivit unui anunţ al vicepreşedintelui ANAF, Dorel Fronea, Direcţia Generală a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se va transforma în Autoritatea Naţională Vamală din România, devenind astfel structură de sine stătătoare.

Acum suntem o simplă direcţie în cadrul ANAF şi nu putem avea performanţele pe care ni le dorim. Vom redeveni Autoritatea Naţională Vamală, cum a fost şi până în 2013, când a fost desfiinţată. (…) Nu vom avea posturi suplimentare, ci vom lua din posturile vacante de la ANAF, nu cheltuim suplimentar“, a precizat Fronea.

În prezent, în structurile vamale din România lucrează 2.600 de angajaţi, cu tot cu 190 de posturi vacante, afirmă vicepreşedintele ANAF.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a HG privind organizarea şi funcţionarea MMFPSPV

minister
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Deoarece în structura actualului Guvern nu mai există funcţia de ministru delegat pentru dialog social, prin proiect de act normativ se propune eliminarea din cuprinsul H.G. nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative cu modificările şi completările ulterioare, a noţiunii de “ministru delegat pentru dialog social”.

Dinamica lucrărilor instrumentate prin direcţiile de specialitate din domeniul asistenţei sociale, determină reorganizarea Direcţiei Servicii Sociale şi Direcţiei Politici Sociale în scopul eficientizării activităţii de la nivelul ministerului şi înfiinţarea Direcţiei Generale Asistenţă Socială.

Categories
Administraţie publică centrală Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

MADR va înfiinţa 12 posturi de ataşat agricol pe lângă misiunile din străinătate

MADR_
La finalul şedinţei Guvernului, ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că ministerul său va înfiinţa 12 posturi de ataşat agricol, salarizate similar celor din cadrul misiunilor şi reprezentanţelor din străinătate, cu scopul de a reprezenta România în ţări precum Germania, Spania, Turcia, Federaţia Rusă, China, Egipt, Israel şi SUA.

Aceasta declaraţie a venit, după ce Guvernul a decis înfiinţarea acestor posturi prin ordonanţă de urgenţă.

Actul normativ ne permite să promovăm produsele româneşti de foarte bună calitate-noi exportăm materii prime, de aceea şi balanţa pe anul trecut, după doi ani, a devenit din nou negativă, pentru că preţul la cereale este foarte redus- şi în acest context, vestea bună este că vom putea trimite la post 12 ataşaţi agricoli în capitale importante din lume unde se cer produse româneşti şi unde sigur vom avea acces sporit“, a menţionat Irimescu.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Corina Şuteu a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii

descărcarePremierul Dacian Cioloş a semnat o decizie prin care Corina Şuteu, expert în politici culturale şi unul dintre foştii directori ai Institutului Cultural Român din New York, a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii.

Astfel,  aşa cum a anunţat ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, ea se va ocupa, între altele, de politici şi strategii pentru cultură.

Corina Şuteu s-a implicat în multe proiecte culturale, cel mai recent fiind “Bucureşti – Capitală europeană a culturii 2021”.

Noua organigramă a Ministerului Culturii cuprinde 3 posturi de secretari de stat. Prin urmare, Şuteu se alătură lui Mihai Ghyka, numit în această funcţie de premierul Dacian Cioloş, în luna decembrie 2015, şi lui Alexandru Oprean, care ocupă acest post din aprilie 2014.