Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Conturile de proiecte cu finanțare europeană nu sunt supuse popririlor!

Conform unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene mulți beneficiari de finanțare europeană, dar și prin alte programe cu fonduri nerambursabile se confruntă adesea cu poprire pe conturile de proiect atunci când nu virează la timp impozitele și contribuțiile obligatorii cu reținere la sursă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Comunicarea către instituţiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită

Comunicarea către instituţiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti se realizează de către Punctul central prin preluarea informaţiilor cuprinse în acestea de la Unitatea de Imprimare Rapidă şi încărcarea în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei ePopriri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost publicată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită

În Monitorul Oficial nr. 200/2020, a fost publicată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, din 26 februarie 2020.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Salarizare

ICCJ. Sumele destinate plăţii drepturilor salariale nu pot face obiectul executării silite prin poprire

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă cu privire la executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice.

Categories
Fiscalitate

Codul de procedură fiscală a suferit modificări

Codul de procedură fiscală a fost modificat de Ordonanţa nr. 5/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 68/2020.

Cele mai multe modificări vizează articolele cu privire la poprire.

Categories
Drept civil Ştiri

Sumele destinate plăţii drepturilor salariale nu pot face obiectul executării silite!

ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare şi art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă de la 1865], sumele destinate plăţii drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unităţile de trezorerie şi societăţi bancare, nu pot face obiectul executării silite prin poprire.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ: disjungerea cererii reconvenţionale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în cazul disjungerii unei cereri reconvenționale, competența aparține instanței care soluționează cererea principală (conform art. 123 C. proc. civ.).

În speță, din acțiunea având ca obiect contestație la executare a fost desprinsă cererea recovențională și s-a format un nou dosar cu obiectul  „validare poprire”, noua acțiune urmând să fie soluționată de aceeași instanță care soluționează cererea principală, și nu de instanța în a cărei rază teritorială are domniciliul terțul poprit (în baza art. 237 alin. 1 C. proc. fiscală:

Categories
Fiscalitate Ştiri

Peste un milion de români au primit decizii de impunere de la Fisc!

Guvernul are mare nevoie de bani, iar ultimele măsuri luate de ANAF dovedesc foarte clar acest lucru.

Peste un milion de români au primit decizii de impunere de la Fisc, iar în ultimele două luni s-au blocat conturile a peste 200.000 de români. Aceste popriri vizează în special persoanele fizice care nu au achitat contribuţiile de sănătate. Cele mai multe sunt din anul 2013, iar vina aparţine Statului care nu a urmărit încasarea la timp a contribuţiilor. Fiscul pune poprire pe conturi chiar dacă sumele de plată sunt derizorii.  

Categories
Articole Drept penal

În procesele penale trebuie instituit sechestrul dacă inculpatul nu are niciun bun în proprietate?

Sunt situații în care în cadrul unui proces penal este obligatorie instituirea sechestrului asupra bunurilor inculpatului. De exemplu, dacă persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, în situația infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, corupție. Problema care a generat controverse a fost aceea de a ști dacă instanța are obligația în astfel de cazuri să instituie sechestru atunci când din verificările efectuate rezultă că nu există niciun bun în patrimoniul inculpatului sau părții responsabile civilmente.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Ce prevede proiectul de Ordin privind comunicarea actelor de executare în cazul popririi conturilor?

Comunicare rapidă dar şi eficientă între instituţiile statului precum şi între instituţiile statului şi orice altă formă de entitate dar şi între entităţi este o necesitate în România, după cum toţi cunoaştem acest lucru.

În acest sens o noutate legislativă a fost propusă printr-un proiect de Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

Această propunere a fost argumentată de necesitatea comunicării rapide și eficiente cu instituțiile de credit, în ceea ce priveşte comunicarea actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, se impune crearea cadrului legal pentru implementare acestui obiectiv.