Categories
Social Ştiri

Clientul îşi va putea alege riscurile pe care vrea să le acopere prin poliţa obligatorie

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor(PAID), entitatea care emite asigurările de locuință obligatorii pentru toți românii, nu reușește să își îndeplinească scopul, anume acela de a asigura cât mai multe locuințe. Este motivul principal pentru care autoritățile au decis să schimbe legea, în speranța că vor deschide apetitul românilor pentru protejarea propriilor locuințe.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Transportatorii rutieri contestă proiectul de lege RCA

asf_dcnews_ro_04285400Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a precizat că proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule (RCA), trimis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în Parlament, respectă doar 4 dintre cele 12 propuneri ale transportatorilor.

La 4 aprilie, asociațiile transportatorilor rutieri UNTRR, ARTRI, COTAR, APTE, APULUM și FORT, au cerut ASF includerea a 12 propuneri în noul proiect de lege RCA:
– identificarea modalităților prin care să se realizeze un sistem de control al tarifelor de primă RCA, pe elemente de cost fundamentate;
– eliminarea contractului de asigurare RCA din proiectul de lege;
– asigurarea posibilității ca polițele de asigurare să fie încheiate între o lună și 12 luni calendaristice;
– posibilitatea suspendării poliței de asigurare RCA pe perioada cât autovehiculul este imobilizat din diferite motive;
– să fie asigurată posibilitatea decontării directe între asigurat și asigurător;
– stabilirea prin lege sau norme a documentelor care vor constitui dosarul de despăgubire, pe tipuri de evenimente, iar plata despăgubirii să se facă în maximum 30 de zile;
– introducerea unui capitol distinct în lege care sa reglementeze primele de asigurare și transparentizarea modului de calcul al primei RCA și prezentarea modului de calcul actuarial;
– stabilirea penalităților de întârziere la plata daunelor pentru firmele de asigurare la 0,2% pe zi de întârziere;
– eliminarea obligației de furnizare a informațiilor istorice de către asigurat;
– introducerea obligativității ASF de a calcula un tarif de referință pe categorii specifice și aplicarea sistemului bonus-malus în funcție de valoarea daunei și nu a numărului de evenimente;
– introducerea de sancțiuni pentru asigurători în cazul transmiterii eronate de date și informații catre ASF, şi
– stabilirea modalităților de responsabilizare a conducătorului auto.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri Taxe/Impozite Transporturi

Numărul redus al maşinilor asigurate RCA poate duce la creşterea tarifelor pentru şoferii corecţi

masinaReprezen­tan­ţii Consi­liului Concurenţei consideră că nivelul redus al gradului de cu­prin­dere în asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), de aproximativ 70%, şi con­tinuarea tendinţei de înrăutăţire din ultimii ani vor avea efecte grave asupra sistemului de asigurări şi vor penaliza în principal şoferii corecţi care va trebui să suporte daunele cauzate de cei fără asigurare prin plata unor prime mai mari.

Astfel, în opinia lor, reducerea nu­mărului de autoturisme asigurate RCA ar trebui să fie una din pro­blemele primordiale ale Autorităţii de Supra­veghere Financiară, iar o rezolvare ar putea fi schim­barea modalităţii de emitere a poli­ţelor şi utilizarea unui sis­tem de tipul celui folosit de Compania de Drumuri (CNADNR) pentru emiterea rovinetei.

În România sunt aproximativ 5 milioane de autoturisme, dar conform datelor Con­siliului Concurenţei doar 70% au asi­gurare RCA, deşi poliţa e obligatorie prin lege. O poliţă de asigurare auto obli­gatorie costă în medie 600 de lei, dar companiile specializate pe această nişă afirmă că au în vedere sau deja s-au majorat tarifele cu aprox. 15%.

Totodată, Consiliul Concurenţei propune ca emiterea asigurărilor RCA să se facă în mod elec­tronic prin realizarea unei cone­xiuni la o bază de date care cuprinde autovehiculele din parcul auto precum DRPCIV sau Registrul Auto Român şi fără accesarea bazei de date CEDAM administrată de ASF pentru înscrierea poliţei nou emise.

Categories
Articole Social

În ce condiții poți renunța la asigurare fără să plătești penalități?

asigurare

Având în vedere ofertele cu care suntem asaltați zi de zi de la diverse firme, ar trebui să fim superasigurați. În realitate, însă, majoritatea românilor încheie polițele de asigurare obligatorii, iar pentru cele facultative nici nu-și bat capul să înțeleagă la ce le-ar folosi și dacă ar merita să investească în așa ceva. Din păcate, buzunarul românului nu este atât de plin, încât să se deschidă în fața unui asigurător care vinde polițe începând cu cele de viață până la cele privind casa, mașina ori obiectele mai valoroase.

Legiuitorul român a decis ca de 1 ianuarie 2016 să intre în vigoare noi prevederi privind autorizarea societăților de asigurare, obligațiile acestora în relația cu clientul și noi sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor legale. Astfel,  a luat naștere legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare publicată în Monitorul Oficial 800 din 28 octombrie 2015.

Categories
Articole Social

Asigurător în faliment? Cum îți recuperezi prejudiciul?

asigurator in faliment

Atunci când închei o poliță de asigurare la casă, la mașină sau pentru propria viață, nu te gândești că problemele ar putea să apară tocmai de la firma de asigurări, care ar fi trebuit să îți asigure liniștea. Polița de asigurare reprezintă garanția că îți vei primi banii dacă bunul asigurat este deteriorat. Pentru a putea să îți recuperezi banii de la firma de asigurări, trebuie să cunoști ce acte trebuie să conțină dosarul de daune între închiderea procedurii de redresare financiară a asigurătorului și cea a denunțării contractelor de asigurare și ce ai de făcut atunci când asigurătorul unde ai încheiat asigurarea este în faliment.

Legiuitorul ne dă răspuns la aceste întrebări în Monitorul Oficial 667 din 2 septembrie 2015 în care a fost publicată Norma ASF 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților. Prevederile sale intră în vigoare la 2 septembrie 2015.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Modificarea Normei prv. clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor

descărcare (22)Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus spre dezbatere publică proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Potrivit actului normativ, modificarile şi completările Normei nr.7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor vizează în principal următoarele aspecte:

– modificarea textului normei, pentru a se asigura concordanța cu prevederile din Legea 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– modificarea aspectelor privind formatul poliței de asigurare PAD, respectiv excluderea certificatului de asigurare, în conformitate cu dispozițiile legii;
– reglementarea anumitor aspecte tehnice ce cad în sfera de competenţă a Autorităţii de Supreveghere Financiară, aşa cum este prevăzut de Legea 260/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Categories
Articole Social

Contractele de asigurare vor putea fi încheiate on-line

asigurareViața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy) Și totuși oamenii continuă să își asigure viața, bunurile, în speranța că pot diminua pierderile în cazul vreunui eveniment neprevăzut.

Deși în prezent asigurările s-au răspândit, începuturile în acest domeniu datează din 1750 î.e.n. În acele vremuri, în Codul lui Hammurabi era prevăzut că negustorii care călătoreau pe mare puteau să își asigure mărfurile pe care le transportau plătind o sumă în plus creditorilor de la care împrumutaseră bani pentru a-și finanța transporturile. Creditorii le garantau că dacă marfa le era furată sau distrusă, negustorii nu trebuiau să le mai ramburseze împrumutul.

Categories
Articole Executori judecătoreşti Profesii juridice

Executorii judecătorești – obligați la plata de despăgubiri dacă v-au cauzat prejudicii !

exasLegea lui Miller despre asigurări consideră că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.” În viața de zi cu zi, crezi că, dacă ai asigurare la casă, la mașină, la propria viață, vei dormi mai liniștit. La fel, dacă apelezi la un avocat, medic sau executor judecătoresc trebuie să știi că aceștia au obligația de a se asigura pentru eventualele cazuri în care, din propria culpă, produc un prejudiciu clientului.

Într-o lume atât de asigurată totul ar trebui să meargă “ca pe roate”, iar eventualii păgubiți ar trebui să stea liniștiți, că societățile de asigurări le vor repara dauna suferită. Pe principiul „paza bună, trece primejdia rea”, tot mai mulți români sunt fie obligați să se asigure, fie o fac din proprie convingere. Nu putem fi atât de pesimiști ca Murphy și să credem că societățile de asigurare „dacă găsesc și cea mai mică posibilitate să nu plătească, e sigur că nu vor plăti!”

Pentru a clarifica modul în care funcționează sistemul de asigurare al executorilor judecătorești legiuitorul a elaborat Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 462/2014.

Ce știri juridice aduce acest statut?

Categories
Articole Protecţia consumatorului Turism

Turiștii vor fi asigurați integral dacă agenția intră în faliment

vacantaDeși vara se lasă așteptată, mulți au început deja să-și facă planuri de vacanță. Până la urmă în fiecare an facem planuri unde plecăm, apoi așteptăm cu nerăbdare să vină acele zile de care ne vom bucura din plin. Când decideți să vă luați vacanță, încercați ca durata ei să fie îndeajuns de lungă pentru ca șeful să nu vă simtă lipsa și îndeajuns de scurtă pentru ca el să nu observe că se poate descurca şi fără voi.

Cu bune și cu rele „indiferent ce se întâmplă, o călătorie îți oferă întotdeauna o poveste de spus.” (proverb ebraic) De anul acesta legiuitorul a decis să vă facă vacanța mai plăcută și a venit cu o idee de succes prin care a obligat agențiile de turism să asigure integral turiștii, dacă respectivele agenții intră în faliment.

Potrivit portalului juridic, în Monitorul Oficial nr. 273 din 14 aprilie 2014 s-a publicat Ordinul nr. 562/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 pentru asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau al falimentului agenției de turism. Prevederile acestui ordin intră în vigoare chiar de la publicarea în Monitorul Oficial din 14 aprilie 2014.

Care sunt noutățile aduse de legiuitor prin acest program legislativ?

Principalul

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Turism

Criteriile de acordare a licenţei pentru agenţiile de turism ar putea fi modificate

download

Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, vor fi propuse ministerului de resort câteva schimbări care să aducă piaţa de călătorii din România pe coordonate europene, astfel, condiţiile de licenţiere în turism ar putea fi înăsprite.

Una dintre propuneri ar fi plata integrală a poliţei de asigurare și interzicerea franșizei astfel încât polița agenției de turism să fie valabilă în orice moment, la întreaga valoare asigurată. Introducerea acestor cerințe se va face prin ordinul președintelui ANT, dar vor fi întărite și prin legea turismului. Aceste măsuri vor descuraja agenţiile de turism lipsite de profesionalism să rămână pe piață.

O altă propunere ar viza ca pentru agenţiile de turism să existe stabilit prin lege un capital minim mai mare decât cel necesar pentru a înfiinţa o simplă societate cu răspundere limitată, astfel pentru înfiinţarea unei agenţii de turism să fie stabilit un capital social minim în valoare de 5.000 de euro.