Tag-Archive for » plen «

Senatul a adoptat în şedinţa plenului, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul Codului administrativ, în baza raportului de admitere dat săptămâna trecută de comisia specială care a luat în discuţie acest act normativ.

Proiectul, care are peste 600 de articole, a fost iniţiat de parlamentarii PSD şi a întrunit, în plenul Senatului, 85 de voturi ‘pentru’, 21 – ‘împotrivă’ şi 11 abţineri.

Din cele 176 de amendamente respinse, incluse în raportul comisiei, plenul nu a adoptat niciunul, dar a adoptat patru amendamente formulate în plen care au vizat corelări şi reformulări ale amendamentelor din comisie.

Mai mult …

documentsCamera Deputaţilor a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 30/2016 privind Consiliul Economic şi Social (CES), care face referire la procedura de repartizare a numărului de locuri în plenul CES.

Conform actului normativ, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în plenul CES. Totodată, repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.”

De asemenea, în cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea mandatului plenului în funcţiune, în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în plenul CES.

CES
În cadrul şedinţei din 28 iunie, Guvernul a aprobat o procedură nouă de repartizare a numărului de locuri în plenul Consiliului Economic şi Social, prin care se deblochează constituirea unui nou plen al CES în cazul în care organizaţiile nu reuşesc să ajungă la un consens.

Potrivit noii proceduri aprobate, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are dreptul la câte un loc în plenul Consiliului Economic şi Social.

De asemenea, noua procedură reglementează încetarea mandatului membrilor plenului CES în funcţiune şi stabilirea unui termen pentru constituirea noului plen, permiţând astfel deblocarea procesului de validare a reprezentanţilor organizaţiilor desemnate în noul plen al CES, aflat în curs.

senatConform declaraţiilor vicepreşedintelui Senatului, Ioan Chelaru, senatul ar putea avea doar două zile de plen în ultimele două săptămâni din luna mai.

E o chestiune care va fi discutată de liderii grupurilor parlamentare şi dacă se va veni cu o asemenea propunere în Birou, Biroul va analiza. Problema e că la acest moment nu s-a venit cu asemenea propunere„, a adăugat Ioan Chelaru.

Totodată vicepreşedintelui Senatului a mai precizat că în raport de solicitarea pe care liderii grupurilor parlamentare o va face, este posibil ca doar lunea să fie zi de plen.

scrLiderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor au hotărât asupra revenirii la asigurarea cvorumului la fiecare vot din plenul acestui for.

Astfel, înainte de a vota un proiect de lege, deputaţii vor trebui să-şi înregistreze prezenţa, fie că vor vota „pentru”, „împotrivă” sau se vor abţine.

Propunerile de modificare a procedurii urmează să fie discutate şi în Comisia de regulament. Pentru realizarea modificării, Camera Deputaţilor va trebui să modifice Regulamentul şi softul achiziţionat recent.

votPlenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) alege pe 6 ianuarie noua conducere a instituţiei. De asemenea, în cadrul şedinţei va avea loc şi prezentarea Raportului de activitate pe 2015.

Pentru funcţia de preşedinte candidează judecătorul Mircea Aron, iar pentru vicepreşedinte, procurorul Luminiţa Palade.

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleşi de plen, în prezenţa a cel puţin 15 membri ai consiliului, cu votul majorităţii membrilor acestuia, conform legislaţiei.

Judecătorul Mircea Aron este membru al CSM din 2011 şi magistrat din 1981, iar procurorul Luminiţa Palade este membru în Consiliu din 2013.

consiliu

Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 346/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

  1.  Abrogarea expresă a art. 285^1 şi art. 287^17 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări  publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
  2. Includerea în cuprinsul O.U.G. nr. 80/2013 a unui nou articol, art. 16^1 , cu următorul cuprins:

„Art. 16^1 – (1) În materia achiziţiilor publice, cererile se taxează după cum urmează:
a) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în condiţiile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 3, prin raportare la valoarea estimată a contractului sau, în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, prin raportare la valoarea estimată a fiecărui lot contestat;
b) Cererile evaluabile în bani introduse, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru recuperarea prejudiciului cauzat se taxează în funcţie de valoare potrivit prevederilor art. 3;
c) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu o sumă fixă.” (urmând a fi determinat un cuantum majorat faţă de cel actual de 4 lei.)

Articol 07-03-2014

În 5 mai camera Deputaților a respins introducerea proiectului amnisțierii şi graţierii pe ordinea de zi a plenului. Cererea inițiativei legislative îi aparține liderului grupului PNL George Scutaru.

Secretarul Camerei Niculae Mircovici a declarat că propunerea deputatului PNL este una pur electorală, fapt pentru care a fost supusă votării, ca în final să fie respinsă  de către Biroul Permanent.

Proiectul amnisțierii și grațierii a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Camerei Deputaților datorită faptului că nu ar face altceva decât să speculeze din punct de vedere al momentului electoral,  ar face inutilă o dezbatere planificată şi ar dovedi doar neseriozitate.

camera-deputatilorProiectul de lege cu privire la aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2013 referitoare la stingerea prin reconversie în acţiuni a datoriilor CFR Marfă SA a fost adoptat pe articole de plenul Camerei Deputaţilor, iar votul final a fost amânat pentru săptămâna viitoare.

„Cred că această ordonanţă trebuie menţinută şi adoptată de Parlament, pentru că dacă la ora actuală noi îi punem în cârcă CFR Marfă toate datoriile istorice, va trebuie să lichidăm această societate şi cred că nu ne dorim asta”, a afirmat deputatul liberal Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor.

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare reducerea arieratelor către bugetul general consolidat, ca una dintre ţintele convenite prin scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de înţelegere din Aranjamentul Stand-By de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

guvernPlenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru aderarea României la Schengen.
Comisia va fi formată din 19 membri desemnaţi – la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu algoritmul – care au fost aprobaţi în plenul reunit cu unanimitate de voturi.
Din Comisia specială comună a Parlamentului, care va fi condusă de senatorul Mircea Geoană, fac parte: Laurenţiu Ţigăeru Roşca (vicepreşedinte), Traian Igaş (secretar) şi parlamentarii Florian Bodoc, Mihai Viorel Fifor, Natalia Elena Intotero, Ana Birchall, Ioan Vulpescu, Dorel Căprar, Nelu Tătaru, Cătălin Boboc, Gigel Ştirbu, Daniel Budurescu, Cezar Preda, Haralambie Vochiţoiu, Mario Caloianu, Laszlo Borbely, Ovidiu Ganţ şi Dănuţ Cristian Mihai (membri).