Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Dreptul muncii Funcţionari publici Medici/personal medical Salarizare Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Mai pot să primească doctorii “mici atenţii”, plăţi suplimentare? ICCJ a răspuns la întrebare!

mdclcrrptnOsia, dacă n-o ungi, scârţâie! Cam tot românul ştie ce înseamnă această străveche zicală care indică modul în care funcţionează, de 2-3 secole, relaţia dintre cetăţeanul dornic să-şi rezolve problemele, pe de-o parte şi unii slujbaşi de-ai statului, de cealaltă parte.

Bacşişul, peşcheşul, şpaga sunt noţiuni ultrafamiliare în Balcani, nefiind o noutate nici pentru unii occidentali. Fenomenul plăţilor informale care a persistat şi s-a dezvoltat decenii “fără număr” în spitalele româneşti trebuie stăvilit. Este amplu, nedrept, anormal!

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate Social Unităţi sanitare/spitale

Consideri că ţi-au fost încălcate drepturile de pacient? Înştiinţează consiliul de etică al spitalului!

ethmedPotrivit legii drepturilor pacientului, pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune societatea, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. Orice pacient are dreptul de-a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

A nădăjdui la un tratament egal, nediscriminator, în acele unităţi sanitare unde, printr-o lege nescrisă, calitatea serviciilor depinde doar de consistenţa bacşişurilor livrate cadrelor medicale, este ca şi cum ai tânji după soarele tropical şi desfătările unei staţiuni turistice de lux, în timp ce hoinăreşti îngheţat şi nemâncat prin pustietăţile Siberiei!